Alytaus rajono trišalėje taryboje aptarti naujojo Darbo kodekso pasikeitimai

Alytaus rajono savivaldybėje vyko Alytaus rajono trišalės tarybos posėdis, kurio metu profesinių sąjungų, darbdavių ir savivaldos atstovai išklausė Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjo Vytauto Gegužio pranešimą apie tai, kaip sekasi vystyti socialinį dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, buvo akcentuoti reikšmingiausi pasikeitimai.
V. Gegužis priminė, kad naujame Darbo kodekse darbdaviams yra numatyta pareiga iki 2017 m. pabaigos inicijuoti Darbo tarybų sudarymą, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Atkreipė dėmesį, kad privaloma pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui užpildant teisės aktuose nustatytas formas apie Darbo tarybos sudarymą ar nesudarymą, tačiau paminėjo, kad Alytaus rajone sudariusių Darbo tarybas darbdavių procentas kol kas yra labai nedidelis.
Posėdžio metu diskutuota ir apie privalomą ikiteisminę darbo ginčų nagrinėjimo instituciją – Darbo ginčų komisiją, jos veiklos efektyvumą ir naudingumą. V. Gegužis paminėjo, kad įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, Darbo ginčų komisijos veikla praplėsta. Ji nagrinėja ginčus dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, nušalinimo nuo darbo teisėtumo nustatymo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurie anksčiau buvo sprendžiami teismuose.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą