Nauji katilai Alytaus rajono gyventojams kainuos 60 proc. mažiau

Liko 10 dienų iki galimybės pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai registracijos formą kompensacinėms išmokoms už neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų pakeitimą į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius. Gavę paramą Alytaus rajono gyventojai papildomą subsidiją gali gauti ir iš savivaldybės.

Skirti paramą gyventojams, atsinaujinantiems šildymo sistemą, Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendė 2019 m. Praėjusiais metais papildoma 10 proc. kompensacija už neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų pakeitimą į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius skirta 23 Alytaus rajono gyventojams. Jiems išmokėta 13 600 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
„Parama bus skiriama ir šiais metais. Dėl papildomos 10 proc. kompensacijos rajono gyventojai gali kreiptis į savivaldybę, kai už pakeistus katilus gaus finansavimą iš Aplinkos projektų valdymo agentūros“ , – sakė savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Kavaliauskienė.
Alytaus rajono gyventojams išlaidos už pakeistus senus ir neefektyvius katilus, gavus Europos Sąjungos ir savivaldybės paramą sumažėtų 60 proc.
Sausio 2 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė naują kvietimą senų ir neefektyvių šildymo katilų keitimui. Registracijos formas, užpildytas informacinėje sistemoje (APVIS) apvis.apva.lt, galima pateikti iki sausio 31 d. Kitais būdais registracijos formos nėra priimamos.
Fizinis asmuo gaus 50 proc. negražinamąja subsidiją, kuri bus skiriama iš Europos Sąjungos investicinių fondų lėšų.
Kaip praneša Aplinkos projektų valdymo agentūra, į paramą pretenduoti gali fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).
Jei vykdoma pastato rekonstrukcija, registracijos formą galima teikti tik tada, jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc. Norint gauti paramą, sąskaitos už naujus įrenginius turės būti išrašytos ne anksčiau nei 2020 metų sausio 1 d., tačiau patys įrenginiai negalės būti sumontuoti bei priduoti, kol nebuvo pateikta registracijos forma. Tai reiškia, kad užbaigti projektai negalės pretenduoti į paramą.
Iš viso nuo 2019 iki 2022 metų senų ir neefektyvių biokuro katilų keitimui bus skirta apie 14 mln. eurų ES investicinių fondų.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą