Daugiau nei dešimt procentų didesnis Alytaus rajono savivaldybės biudžetas: kiek ir kam bus skiriama?

Alytaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintas biudžetas 2020 metams siekia 27 mln. 809 tūkst. 500 Eur ir yra 13,4 proc. didesnis nei praėjusių metų. 

Pajamos savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarys 16763,6 tūkst. Eur, valstybės biudžeto dotacijos sieks 6 912,8 tūkst. Eur, praėjusių metų biudžeto lėšų likutis – 4 133 tūkst. 100 Eur.
Rajono meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė, kad rajone mažėja nedarbas ir šiuo metu yra 9,5 proc. – mažesnis nei Alytaus mieste. „Nedarbo mažinimas ir užimtumo didinimas – didelis iššūkis, tačiau mes einame teisingu keliu. Toliau tęsime užimtumo programas, bus pradėtas taikyti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis. Remsime verslą, įsidarbinusių bedarbių keliones į darbą, jaunuosius verslininkus“, – sakė rajono meras.
Alytaus rajono 2020 m. biudžete prioritetai išliko panašūs: švietimui ir ugdymui skirta 7029 tūkst. 800 Eur, infrastruktūros gerinimui, tvarkymui – 6 853 tūkst. Eur., socialinei ir sveikatos apsaugai – 4873,1 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai –1 762 tūkst. 300 Eur, kultūrai ir sportui – 1330,5 tūkst. Eur, kitoms sritims – 5960,8 tūkst. Eur.
Šiais metais rajone bus tęsiami pradėti ir nauji investiciniai projektai, socialiniai, infrastruktūros darbai. „Bus renovuojama Miroslavo ambulatorija įrengiant socialinius būstus antrame aukšte, Venciūnų darželyje atidaryta dar viena grupė, svarstoma jų atidarymo galimybė ir kitose rajono gyvenvietėse, baigiama Kurnėnų mokyklos renovacija ir planuojamas teritorijos sutvarkymas, bus baigta Daugų gimnazijos renovacija, prasidės Simno Pavasario gatvės kvartalo tvarkymo darbai, atidarysime vaikų dienos centrus Rimėnuose ir Butrimonyse, bus atnaujinami Nemunaičio ir Simno gimnazijos stadionai. Elektromobilių vairuotojams gera žinia – rajone numatyta įrengti elektros įkrovos stoteles. Punios piliakalnio ir šilo tvarkymo darbai turėtų prasidėti jau šiais metais, kaip ir kelio į Punią“, – darbus vardijo Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas.
Gyventojai bus raginami įsirengti nuotekų šalinimo sistemas – bus skiriama 10 proc. savivaldybės parama. Taip pat bus tęsiama savivaldybės 10 proc. parama gyventojams, kurie neefektyvius šildymo katilus pasikeis į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros projektą.
Meras A. Vrubliauskas pasidžiaugė, kad 10 proc. didės atlyginimai kultūros darbuotojams, bus rekonstruoti Luksnėnų kultūros namai, kuriuose veiks ne tik laisvalaikio salė, bet ir biblioteka, drauge bursis bendruomenė.
Šiemet bus sprendžiama, ką daryti su Nemunaičio kultūros namais, kurie nenaudojami stovi jau ne vienerius metus, galbūt bus svarstoma dėl pastato nugriovimo.
Savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė pažymėjo, kad patvirtintame Alytaus rajono savivaldybės 2020 m. biudžete daugiausia lėšų skirta švietimui ir ugdymui (tai yra 25,6 proc. viso savivaldybės biudžeto), daugiau lėšų planuojama infrastruktūros gerinimui ir tvarkymui, kultūrai ir sportui. „Kaip ir ankstesniais metais, kviesime savivaldybės parama naudotis verslą, ūkininkus, bendruomenes, sporto klubus, sodininkus, jaunimą“ , – sakė direktorė.
Savivaldybės biudžete numatyta parama universitetų, kolegijų studentams ir profesinių mokyklų moksleiviams, vairavimo mokymuisi, pedagoginei ir psichologinei pagalbai, neformaliam vaikų švietimui, įvairių būrelių veikloms. Šiais metais pirmą kartą skirta lėšų suaugusiųjų švietimo programai.
Keliams, gatvėms tvarkyti, namų renovacijai ir kitiems komunaliniams darbams skirta 2 mln. Eur daugiau nei pernai. Kaip ir praėjusiais metais, jos bus skirtos rajono kelių, žvyrkelių ir gatvių remontui ir tvarkymui, saugaus eismo užtikrinimui, kapinių, viešųjų erdvių tvarkymui, saulės elektrinių viešuosiuose pastatuose įrengimui. Šiais metais planuojama baigti rekonstruoti Daugų miesto vandenvietę ir įgyvendinti vandentvarkos ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektą Krokialaukyje.
Vykdant socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos programą, kuriai išlaidos siekia 4873,1 tūkst. Eur ir sudaro 17,8 proc. viso biudžeto, bus tęsiama globėjų parama, priklausomybių mažinimo, higienos paslaugų programos, integrali pagalba ir mobilios medicininės paslaugos, didinama vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo 200 iki 500 Eur. Bus pradėtas įgyvendinti pilotinis užimtumo didinimo projektas.
Kultūrai ir sportui lėšų padidėjimas siekia 130 tūkst. Eur. Bus finansuojami tradicinių švenčių renginiai, rajono meno kolektyvai, įvairūs kultūros renginiai seniūnijose. Simnas sulauks ypatingo dėmesio – šiemet miestas yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė, o Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia mini 500 metų jubiliejų.
Sporto programos lėšos bus skirtos sporto klubams, įstaigoms, kurios organizuoja sportines veiklas, bei bendruomenių sporto renginiams.
Verslo paramai skirta 90 tūkst. Eur. Savivaldybė smulkiu ir vidutiniu verslu užsiimančius rajono verslininkus remia dvidešimt metų. Parama teikiama siekiant skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą, naujų darbo vietų steigimą, senų darbo vietų išsaugojimą, naujų prekių ir paslaugų kūrimą, pažangių technologijų diegimą.
Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimui skiriama 170 tūkst. Eur. Dėmesys bus skiriamas ūkininkų mokymams, infrastruktūros gerinimui, melioracijos statinių remonto bei melioracijos griovių valymo darbų projektams, kitiems projektams. Jeigu prireiks, papildomai bus remiami ūkininkai, kurie patyrė žalą dėl ekstremalios situacijos, kilus gaisrui Alytaus miesto padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“. Pavasarį bus organizuojamas dirvožemio, kūdrų vandens, dumblo ir kitų reikalingų tyrimų atlikimas.

„Visgi be aibės konkrečių darbų, svarbiausia turime pasirūpinti savo žmonėmis, jog tiek jaunas, tiek vyresnis gautų pakankamai dėmesio, būti išgirstas ir suprastas. Mūsų rajone veikia daugiau nei 60 bendruomenių, tikimės, jog jaunimas įsilies į jų gretas, siūlysime įvairias veiklas ir iniciatyvas“, – pristatydamas šių metų darbus kalbėjo Alytaus rajono meras.


Alytaus rajono savivaldybės informacijaKomentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą