Žvilgsnis plačiau: Europos regionų komitete – Alytaus rajono meras

Ar žinote, kas yra Europos regionų komitetas ir kodėl mums jis svarbus? Kas jame atstovauja Lietuvai ir mūsų kraštui? Europos regionų komitetas yra ES patariamasis organas, kurį sudaro per vietos ir regioninius rinkimus išrinkti atstovai iš visų valstybių narių, teikiantis nuomones Europos Komisijai, Ministrų Tarybai bei Europos Parlamentui. 

Darbą pradėjo 2020–2025 metų kadencijos komitetas – jame ir ilgametę patirtį savivaldoje turintis Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, kuris taip pat paskirtas ir Lietuvos delegacijos vadovo pavaduotoju.

Kas sudaro Regionų komitetą?
Kiek kurios šalies atstovų yra Europos regionų komitete, priklauso nuo tos šalies gyventojų skaičiaus. Tos pačios šalies atstovai sudaro nacionalinę delegaciją, atspindinčią tos šalies politinę, geografinę, regioninę ir vietos įvairovę.

Kiekviena šalis nominuoja savo pasirinktus narius, o ES Taryba skiria juos penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

Alytaus regiono plėtros tarybai patvirtinus A. Vrubliausko kandidatūrą, savivaldybių asociacija Vidaus reikalų ministerijai rekomendavo patvirtinti kaip tikrąjį Europos regionų komiteto narį Alytaus rajono merą A. Vrubliauską. Vyriausybei pritarus, delegacija buvo patvirtinta ES Taryboje. Iki tol dešimtmetį Alytaus rajono meras buvo pakaitiniu Regionų komiteto nariu.

Lietuvos tikrųjų narių delegaciją sudaro: delegacijos vadovas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas, Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas, Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas, Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas.

Regionų komitete – dvejose komisijose
Europos regionų komitetas šešis kartus per metus renkasi į Briuselyje vykstančias plenarines sesijas, taip pat į panašiai tiek kartų įvairiose šalyse vykstančius nuolatinių komisijų posėdžius, kuriuose svarstomi vietos ir regionų valdžioms aktualūs europinių teisės aktų ir neteisinių iniciatyvų projektai.
„Komitete dirbsiu dvejose komisijose: Ekonominės politikos (ECON) ir Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos (ENVE). Ekonominės ir pinigų politikos komisijos kompetencija apima įmonių politiką pramonės inovacijų, konkurencijos ir mokesčių klausimus, ekonominę ir monetarinę politiką, Bendrosios rinkos bei Pasaulio prekybos organizacijos problematiką. Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos kompetencija – aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos sąlygojamų pokyčių, atsinaujinančių išteklių, transeuropinių energetikos tinklų, kosmoso politikos klausimai. Regionų komitetas dvejiems su puse metų iš savo narių renka ir biurą, jo nariu taip pat esu išrinktas. Pagrindinė biuro užduotis yra parengti RK politinę programą ir stebėti jos įgyvendinimą, taip pat koordinuoti plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą“ , – apie darbą Regionų komitete kalbėjo A. Vrubliauskas.
Regionų komitete taip pat veikia įvairios tarpregioninės grupės, platformos, bendradarbiavimo tinklai, kur ES valstybių narių ir kitų šalių vietos ir regionų valdžios institucijos gali keistis nuomonėmis ir ieškoti naujų idėjų. RK taip pat daug dėmesio skiria pagalbai Rytų partnerystės šalims (2011 m. RK įsteigta Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijų konferencija (CORLEAP) – tai Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijų politinis forumas), bendradarbiavimui su Viduržemio jūros regiono valstybių vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėja (ARLEM).


Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą