Pensijai ar kitai piniginei išmokai paimti įgaliojimą gali išduoti ir seniūnas

 

Artėja pensijų ir socialinių išmokų datos. Nemažai daliai gavėjų jos pristatomos į namus. Tačiau karantino metu laiškininkai paslaugas teikia „iki slenksčio“, neina į kliento namus. Dalis išmokų ar pensijų gavėjų dėl ligos patys negali išeiti iš namų ir jos pasiimti, o kartu gyvenantys artimieji ar kiti asmenys taip pat negalės paimti, jeigu neturės įgaliojimo. Šioje situacijoje gyventojams gali padėti seniūnai.

„Sodros“ duomenimis, pensijos į namus pristatomos apie 5000 Alytaus rajone gyvenančių pensijų gavėjų. Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas į namus gauna beveik 500 neįgalių rajono gyventojų.
Kaip skelbia „Sodra“, pensijos į namus bus pristatomos nuo balandžio 8 iki 26 d.
Dėl koronaviruso šalyje paskelbus karantiną Lietuvos paštas pranešė, kad šiuo laikotarpiu laiškininkai teikia paslaugas „iki slenksčio“, tai reiškia, kad neina į kliento namus, neįteikia pensijų globos namų gyventojams jų kambariuose. Užtikrinant saugumą pensijos bus pristatomos iki slenksčio. Laiškininkas išmoka klientui pensiją ar išmoką, pinigus įdėdamas į voką kartu su kvitu, įteikia per ištiestos rankos atstumą bei paprašo, kad klientas ant kvito pasirašytų savo rašikliu bei kvitą grąžintų taip pat per ištiestos rankos atstumą. Planšetėje kliento parašas nebūtinas. Jei klientas dėl sveikatos sunkumų ar kitų priežasčių neturi galimybės priimti paslaugos ne savo gyvenamose patalpose, paslaugos suteikiamos kliento įgaliotam asmeniui, laiškininkui į kliento gyvenamąsias patalpas neinant. Visiems kliento įgaliotiems asmenims turi būti surašyti įgaliojimai, kuriuos gali tvirtinti (neatlygintinai) toje seniūnijos teritorijoje veikiantis seniūnas. Notarinis įgaliojimas nėra reikalingas. Tokie įgaliojimai galioja tik iki kol Lietuvos Respublikos Vyriausybė neatšauks karantino. Jeigu įgaliojimai asmenims, galintiems priimti pinigines išmokas, nėra išrašyti, o pensijų ir kitų išmokų gavėjai į lauką išeiti negali, tuomet laiškininkai pensijų ir kitų išmokų nepristatys.

Kaip paaiškino Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė Irma Mikailionytė, seniūnai neatlygintinai gali atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams kai kuriuos notarinius veiksmus. „Seniūnas gali tvirtinti įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai, konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams, gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti“ , – sakė teisininkė.

Taip pat seniūnai gali liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, parašo dokumentuose tikrumą.
„Notariniai veiksmai atliekami seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą“ , – sakė specialistė Irma Mikailionytė.
Dėl įgaliojimų tvirtinimo, kitų notarinių veiksmų Alytaus rajono gyventojai į seniūnus gali kreiptis telefonu arba el. paštu.

Seniūnijų kontaktai:
Alytaus seniūnija tel.: (8 315) 70 804, 8 676 90 887, el. p. kestutis.tumynas@arsa.lt;
Alovės seniūnija tel.: (8 315) 43 272, 8 671 75 318, el. p. irma.stenioniene@arsa.lt ;
Butrimonių seniūnija tel.: (8 315) 61 486, 8 8 664 37 868, el. p. andrius.karlonas@arsa.lt;
Daugų seniūnija tel.: (8 315) 69 100, 8 678 81 437, el. p. irma.kasetiene@arsa.lt;
Krokialaukio seniūnija tel.: (8 315) 68 381, 8 664 28 823 el. p. gintare.navickiene@arsa.lt;
Nemunaičio seniūnija tel.: (8 315) 41 971, 8 686 87 195, el. p. rimantas.avizienis@arsa.lt;
Miroslavo seniūnija tel.: (8 315) 66 468, 8 656 22 904, el. p. vytautas.sinkevicius@arsa.lt;
Pivašiūnų seniūnija tel.: (8 315) 29 368, 8 686 87 205, el. p. rima.celkoniene@arsa.lt;
Punios seniūnija tel.: (8 315) 68 640, 8 687 99 594, el. p. gintautas.laukaitis@arsa.lt;
Raitininkų seniūnija tel.: (8 315) 46 989, 8 687 37 407, el. p. arunas.laukaitis@arsa.lt;
Simno seniūnija tel.: (8 315) 60 757, 8 671 78 261, el. p. vladas.ceponis@arsa.lt.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą