Remiamoms šeimoms įgyti nauji Alytaus miesto socialiniai būstai

Alytaus miesto savivaldybės administracija įvykdė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-11-0002, įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto – socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu, Socialinio būsto fondo plėtros priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408, trečiąjį – socialinių butų įsigijimo – etapą. 2017 m. liepos – rugpjūčio mėn. buvo publikuoti skelbimai apie butų pirkimą ir sąlygas savivaldybės interneto portale www.alytus.lt, vietinėje spaudoje ir kitose informavimo priemonėse. 2017-08-31 gauti pasiūlymai ir atplėšti vokai. Butus vertino Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Butų pirkimo komisija, nepriklausomas turto vertintojas. 2017 m. spalį vyko derybos su kandidatais. 2017 m. spalio – lapkričio mėn. pasirašytos pirkimo – pardavimo sutartys su laimėtojais bei įsigytas turtas gruodžio mėn. bus įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Šiuo etapu Butų pirkimo komisija skelbiamų derybų būdu nupirko 11 Alytaus miesto gyvenamosios paskirties socialinių būstų: 5 vieno kambario, 6 dviejų kambarių socialinius būstus. Projekto metu iš viso savivaldybė jau įsigijo 22 būstus: 7 vieno kambario, 10 dviejų kambarių, 5 trijų kambarių socialinius būstus.
2018 m. I ketvirtį savivaldybės administracija pradės vykdyti ketvirtąjį butų įsigijimo etapą: Alytuje pirks 13 tvarkingų, geros techninės būklės butų: 3 vieno kambario, 10 dviejų kambarių butus, iš kurių tris, pritaikytus neįgaliųjų poreikiams.
Projekto metu Alytaus mieste iš viso numatyta įsigyti 10 vieno kambario, 20 dviejų kambarių, 5 trijų kambarių socialinius būstus. Butais naudosis šeimos, turinčios socialinio būsto nuomos teisę.
Projektu siekiama prisidėti prie Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros, padidinti socialinio būsto fondą ir pagerinti socialinio būsto prieinamumą asmenims ir šeimoms, turintiems socialinio būsto nuomos teisę.
Projektas 85 proc. finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 15 proc. – iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą