Einame sveikatą stiprinančios mokyklos keliu

 


Sveikatą stiprinančios mokyklos idėją 1992 m. pradėjo puoselėti Europos Taryba, Europos Komisija, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuras ir padėjo pamatus Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, o 1993 m. Lietuva buvo oficialiai priimta į šį tinklą ir 10 bendrojo lavinimo mokyklų tapo Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narėmis bei pradėjo dalyvauti projekte „Sveika mokykla“.
2018 m. Lietuva mini sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-metį. Ši sukaktis mokykloms yra svarbi tuo, kad pažymi sveikatą stiprinančių mokyklų nuolatinį sveikatinimo veiklų tęstinumą, atsinaujinimą ir skiriamą ypatingą dėmesį mokyklų bendruomenių fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai. Sveikatą stiprinančios mokyklos idėja greitai apskriejo šalį ir netrukus prie pirmųjų mokyklų prisijungė dar keletas, o po metų kitų prie tinklo jungėsi jau dešimtimis. Šiandien tokių mokyklų turime 445. Šis skaičius nuolat didėja, tačiau ne taip sparčiai, kaip norėtųsi, nes mokyklų statusas taip pat keičiasi dėl savivaldybėse vykdomų švietimo sistemos reorganizacijų.
Apžvelgiant sveikatą stiprinančių mokyklų per 25-erius metus nueitą kelią, galima drąsiai sakyti, kad tos mokyklų bendruomenės, kurios nuolat vykdė sveikatinimo veiklas, kartu išsiugdė ir poreikį šioms veikloms. Dauguma jų pasiekė tokių rezultatų, kad jau ne pedagogai, o mokiniai siūlo tobulinti ir gerinti mokyklos fizinę aplinką, rinktis sveikesnį maistą, daugiau dėmesio skirti fiziniam aktyvumui. Taip pat šios mokyklos noriai dalijasi gerąja patirtimi ir paprašytos papasakoti apie save, savo mokyklą, atskleidžia vykdomų veiklų įvairovę. Tad trumpai apžvelgsime, kuo gyvena sveikatą stiprinančios mokyklos.
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija – sveikatą stiprinanti mokykla 25 metus, tiek, kiek gyvuoja ir Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Tai viena iš pirmųjų 10-ies mokyklų, prisijungusių prie Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo, sveikatos stiprinimo keliu einanti iki šiol. Kaip teigia „Sveikos mokyklos“ programos koordinatorė Loreta Kalvinskienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Daiva Plerpaitė, kiekvienais metais vykdoma vis daugiau užsiėmimų, suteikiančių gimnazistams žinių apie sveikatai palankią gyvenseną, sveikatos ugdymo temos integruojamos į pamokas, organizuojami įvairūs praktiniai ir teoriniai užsiėmimai, skirti ugdyti sveiką gyvenseną, kurie skatina mokinius aktyviai dalyvauti įvairiuose konkursuose, akcijose bei tiesti bendradarbiavimo tiltus su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Kauno moksleivių aplinkotyros centru ir kitomis organizacijomis. Kad sveikos gyvensenos ugdymas būtų nenuobodus, mokykla nuolat kviečiasi įvairių įstaigų specialistus – lektorius, kurie įdomiai pateikia sveikatos stiprinimo žinias, veda praktinius užsiėmimus, atsako į gimnazistų klausimus, diskutuoja apie narkotikų žalą, savižudybių prevenciją ir kt. temomis. Gimnazija turi didelį įdirbį sveikatos stiprinimo srityje, yra atvira miesto bendruomenėms ir nuolat dalyvauja įvairiuose sveikatinimo renginiuose, kuriuose užima prizines vietas. Pedagogai ir specialistai pastebi, kad nuolatinis ir kryptingas darbas diegiant sveikatos žinias atneša gerų rezultatų: gimnazistai savo mokykloje gali jaustis saugūs, mokytis sveikoje aplinkoje ir būti suprasti mokytojų.
Akmenės r. Ventos gimnazija jau 8 metus yra sveikatą stiprinanti mokykla. Savo sveikatos stiprinimo veiklos pradžioje ji investavo į gerą sveikatinimosi bazę: įsirengė šiuolaikišką stadioną, relaksacijos bei treniruoklių patalpas mokykloje, praplėtė fizinių užsiėmimų įvairovę, juos pritaikydama bendruomenės narių poreikiams. Ne vienerius metus vykdę planuotą ir kryptingą sveikatinimo veiklą, ventiškiai pastebėjo, kad mokinių sveikata tapo geresnė (šalyje vykstant gripo epidemijai, mokykla išvengė karantino, jos nereikėjo uždaryti), jie išmoko ne tik įvardyti problemą, bet ir patys ją spręsti, tapo aktyvesni rūpindamiesi savo sveikata. Todėl šiandien drąsiai teigia, „kad savitų bruožų turintis neformalusis vaikų švietimas yra vienas stipriųjų gimnazijos veiklos aspektų“.
Įsitraukęs į sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ taip pat džiaugiasi pagerėjusia darželio aplinka: sukurta nauja sportine baze, sveikatai palankiomis edukacinėmis erdvėmis, bendruomenės narių šiltais ir draugiškais santykiais, kuriais rūpinasi darželio direktorė bei sveikatos specialistė. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenė jau nuo šių metų pradžios įsitraukė į sveikatai palankaus maitinimo programą, stengiasi vaikų mityboje naudoti daugiau vaisių, daržovių ir visagrūdžių produktų. Įstaigos kolektyvas tikisi, kad bendradarbiaudami su tėveliais pakeis požiūrį į sveiką mitybą, fizinį aktyvumą ir sportą.
Sukurtomis edukacinėmis erdvėmis bei gera fizine, emocine sveikata džiaugiasi ir Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“. Kaip teigia Jurgita Almonaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, šioje įstaigoje svarbiausias asmuo – vaikas, kuriam sudarytos sąlygos augti, kurti, tobulėti, išreikšti save.
Alytaus r. Butrimonių gimnazija didžiuojasi sukurta harmoninga ugdymosi aplinka, kuri daro didelę įtaką ugdytinių dvasinei brandai ir sveikatingumo ugdymui. Gimnazijos administracija džiaugiasi puikiais mokytojais, kurie rūpinasi ne tik vaikų ugdymu, bet ir jų sveikata, siekia išugdyti savarankiškus ir gebančius rinktis sveikesnį gyvenimo būdą vaikus.
O štai Birštono gimnazijos tikslas – tęsti ir didinti sveikatos raštingumą, formuoti holistinį sveikatos suvokimą ir garsinti gimnaziją kaip sveikatą stiprinančią mokyklą. Siekdama šio tikslo gimnazijos bendruomenė ieško būdų, kaip ugdyti sveiką vaiką. Tam yra kuriama integruota, visaapimanti sveikatos stiprinimo sistema. Bendruomenės nariai žino, kad mokosi sveikatą stiprinančioje mokykloje, jos vardas ir pasiekimai viešinami ne tik gimnazijos interneto svetainėje, bet ir savivaldybės svetainėje, rajoninėje spaudoje.
Ilgamete sveikatą stiprinančios mokyklos patirtimi gali didžiuotis Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“. Daugelį metų kurta saugi ir sveika aplinka skatina ne tik siekti sveikatinimo veiklų įvairovės, bet ir giliau pažvelgti į vaiko asmenybę, atsižvelgti į jo norus, išklausyti jo nuomonę. Kaip teigia įstaigos darbuotojai, ilgametė patirtis sveikatos stiprinimo srityje parodė, kad tokioje veikloje vaikas gali atsiskleisti kūrybiškai, išmoksta būti savarankiškas, patiria aplinkinių meilę, moka valdyti emocijas ir pasitiki savimi.
Klaipėdos Sendvario progimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad visai neseniai pasukę sveikatą stiprinančios mokyklos keliu (vos prieš porą metų) pasiekė didelių pokyčių – jau net pradinukai žino, jog žmogaus sveikatą sudaro visuma: fizinė, psichinė, socialinė sveikata ir asmens higiena. Mokyklos darbuotojų didelis darbas ir naujos iniciatyvos baigia išstumti iš mokyklos bulvių traškučius ir gazuotus gėrimus – vis madingiau tampa nešiotis buteliuką su vandeniu. Nauja veiklos kryptis neliko neįvertinta bendruomenės narių – šeimų. Vis aktyvesnis jų dalyvavimas sveikatinimo renginiuose leidžia manyti, kad progimnazija eina teisingu keliu.
Panašiais džiaugsmais gyvena ir Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija. Neseniai prisijungę prie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo, jie teigia, kad kasmet tobulėja ir atranda naujų veiklų, kurios uždega bendruomenę. Tai veiklos per įvairius sveikatinimo projektus, netradicines pamokas, sveikatingumo žygius, kuriuose dalyvauja visa mokyklos bendruomenė, o tai suteikia pasitikėjimo ir skatina naujas iniciatyvas.
Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“ jau dešimtmetį yra sveikatą stiprinanti mokykla, daug dėmesio skiria vaikų sveikai mitybai, fiziniam aktyvumui, higienai, bendruomenės projektams bei sveikatos ir saugos ugdymui. Jo pedagogai nuolat dalijasi gerąja patirtimi ne tik siųsdami savo veiklos aprašus Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, bet ir rajoninei spaudai, dalijasi su kitomis ikimokyklinio ugdymo mokyklomis.
Ilgametę patirtį sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle (nuo 1997 m.) turintis Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ gali drąsiai rengti įvairius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos propagavimo renginius ne tik savo bendruomenei, bet ir mikrorajono, miesto bendruomenėms. Todėl nieko keisto, kad yra matomas ir pastebėtas Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, ne kartą apdovanotas padėkomis bei dovanomis.
Taip pat savo ilgamete patirtimi sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle gali džiaugtis ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija. Daug metų einant sveikatos stiprinimo kryptimi buvo išgrynintos veiklos ir tapo tradicinėmis. Gimnazijos kolektyvas be vargo suburia bendruomenę į akcijas, šventes ar popietes, džiaugiasi ne tik veiklomis, bet ir buvimu drauge, dalijasi gerąja patirtimi su kitais ir nepamiršta viešinti savo sveikatą stiprinančios mokyklos statuso, visur naudoja logotipą „Sveika mokykla“, didžiuojasi šiuo vardu ir savo pavyzdžiu skatina kitas mokyklas.
Šilutės r. Vainuto gimnazija jau 15 metų kaip yra sveikatą stiprinanti mokykla. Gimnazija didžiuojasi per šį laikotarpį sukurta gera sveikatingumo baze: atnaujintomis sporto sale ir sporto aikštele, renovuota mokykla, sukurtomis sveikatai palankiomis erdvėmis. Atlikta gimnazijos veiklos analizė parodė silpnąsias ir stipriąsias puses ir suteikė galimybę tobulėti ir ieškoti naujų sprendimų. Vykdomi įvairūs sveikatinimo projektai praturtina veiklas, atskleidžia tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. Gimnazijos kolektyvas glaudžiai bendradarbiauja ir su Šilutės r. visuomenės sveikatos biuro specialistais. Visuomenės sveikatos biuras remia gimnazijos bendruomenę renginių metu, padeda sveikatos ugdymo procese. Savo sveikatos stiprinimo veiklas bendruomenė viešina gimnazijos svetainėje ir visuomenė sveikatos biuro svetainėje.
Tik vienerius metus sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje dalyvaujantis Utenos lopšelis-darželis „Saulutė“ džiaugiasi pasirinktu keliu ir stengiasi aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose, akcijose ir projektuose, pateisinti sveikatą stiprinančios mokyklos vardą. Nuoširdus darbas su tėveliais suteikė galimybę keisti mitybos įpročius ir pradėti sveikiau maitintis. Įvedus sveikatai palankius maisto produktus ir palaipsniui perėjus prie sveikesnės mitybos, naujas meniu pradėjo patikti ir tėveliams, ir vaikams. Kaip teigia darželio pedagogai, didelę naudą darželio bendruomenei duoda bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis: Utenos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Utenos kolegija, A. Šapokos ir Dauniškio gimnazijomis, Vyturių progimnazija, Utenos vaikų lopšeliais-darželiais „Šaltinėlis“ ir „Gandrelis“, A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka ir kt. Tai darželiui suteikia galimybę dalytis gerąja patirtimi ir labiau pasitikėti savo jėgomis.
Apžvelgėme sveikatą stiprinančių mokyklų gerosios patirties aprašuose išsakytas mintis ir pamatėme, kokius prioritetus pasirinko šios mokyklos ir kas joms svarbiausia siekiant harmonijos mokyklos gyvenime. Paaiškėjo, kad sveikatą stiprinančios mokyklos daug dėmesio skiria sveikesnei mokyklos aplinkai, tarpusavio santykių gerinimui, fizinei ir psichinei sveikatai, vaikų higienai, mitybai ir fiziniam aktyvumui, taip pat sveikatos ugdymui bei socialiniams ryšiams. Daugelis mokyklų mielai bendradarbiauja su kitomis mokyklomis, savivaldybių visuomenės sveikatos biurais, kitomis įstaigomis bei partneriais iš kitų šalių, su jais įgyvendina bendrus sveikatinimo projektus, semiasi gerosios patirties. Tapo aišku, kad šioms mokykloms sveikatos stiprinimas virto kasdieniu gyvenimo būdu, kad mokykla, pradėjusi eiti sveikatą stiprinančios mokyklos keliu, neketina nutraukti šios veiklos, atvirkščiai, stengiasi tobulėti ir ieškoti naujų idėjų. Daugelis iš jų yra ilgametės sveikatą stiprinančios mokyklos ir didžiuojasi turėdamos šį vardą.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą