Teikite prašymus būstui vaikams su sunkia negalia pritaikyti

 Alytaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašas.

  Nauja yra tai, kad būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią (slauga nėra būtina). Taip pat pagal šią programą šeimoms sudaryta galimybė įsigyti sensorikos priemonių, t. y. visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius. Tai gali būti pasunkintos antklodės, liemenės, batutai, sūpynės, hamakai, kamuoliai ir pan. Šių priemonių įsigijimui būtina pateikti gydytojo pažymą.

  Vienam vaikui skiriama ne daugiau kaip 140 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio lėšų suma, jeigu reikalingas keltuvas, papildomai dar gali būti skiriama 140 BSI suma.

 Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas) savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą (toliau – prašymas). Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą ir pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia.

  Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:
– vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;

– vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas (jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas), arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;

– išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo"), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (jei planuojama įsigyti tokias priemones);

  • sutikimas naudoti vaiko asmens duomenis būsto pritaikymo tikslais – gauti informaciją iš valstybinių registrų.

Prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priimami iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 1A kab. (Naujoji g. 48, Alytus).

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 315 56663 arba atvykus į Socialinės paramos skyrių, Naujoji g. 48, Alytus.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą