Žinomi nauji rugpjūčio mėnesio pradžios paplūdimių ir jų maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus rugpjūčio mėnesio pirmosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, pažymi, kad keliose maudyklose buvo nustatyta trumpalaikė tarša ir vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Atlikus pakartotinius tyrimus, maudyklų vandens kokybė atitinka reikalavimus.

Pirmojoje rugpjūčio mėnesio pusėje vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Kauno marių I paplūdimio maudykloje – rugpjūčio 7 d. buvo nustatytas 2,7 karto didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų ir 2,4 karto didesnis žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml bei rugpjūčio 3 d. Radviliškio rajono Eibariškių tvenkinio maudykloje buvo nustatytas 1,2 karto didesnis žarninių enterokokų ir 1,9 karto didesnis žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml. Pakartotinai atlikus tyrimus rugpjūčio 9 d. Eibariškių tvenkinio ir rugpjūčio 14 d. Kauno marių I paplūdimio maudyklose vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę rugpjūčio mėnesio pirmojoje pusėje kol kas nėra gauta iš Alytaus miesto, Varėnos, Lazdijų, Skuodo, Kalvarijos, Pasvalio, Molėtų, Anykščių, Visagino, Elektrėnų, Širvintų rajonų savivaldybių.

Tiriant vandens kokybę rekreacijai skirtose zonose, nustatytas didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje rugpjūčio 7 d. Klaipėdos rajone Kapstato ežere, rugpjūčio 13 d. Nemuno upėje prie Jurbarko, Kėdainiuose Nevėžio upėje ties Skongalio g., Nevėžio upėje ties Justinavos sodais.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ patvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama operatyviai.

Visuomenė paplūdimių ir jų maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus bei maudyklų tyrimų grafiką kiekvienoje apskrityje rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės „Aplinkos sveikata−Maudyklos“ skiltyje. Informacija šioje skiltyje atnaujinama iš karto gavus vandens tyrimų rezultatus iš savivaldybių.
Visuomenė taip pat turi būti informuojama bei supažindinama su maudyklų vandens tyrimais per žiniasklaidą. Paplūdimių ir jų maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai privalo būti skelbiami savivaldybių interneto svetainėse. Stenduose prie paplūdimių−skelbiamos rekomendacijos nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

 

 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą