2018 m. maudymosi sezono paplūdimių ir jų maudyklų vandens kokybė

 

Pasibaigus maudymosi sezonui ir apibendrinus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, nustatyta, kad šį maudymosi sezoną nei karto trumpalaikės taršos atvejų nebuvo nustatyta tik Tauragės apskrityje. Čia maudyklų vanduo visą sezoną atitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė buvo stebima Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-745 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintose maudyklose ir šiemet naujai sąrašą papildžiusiose maudyklose Pasvalio rajone Lėvens upėje prie Lėvens pagrindinės mokyklos, Vilniaus mieste Bildžio ežero I ir II paplūdimių, Tapelių ežero II paplūdimio bei buvo nebestebima Pasvalio mieste Šilo ežero maudykloje (Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr.V-885).

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, 2018 m. maudymosi sezoną šalyje maudyklų vandens kokybę buvo būtina pradėti tirti dvi savaites prieš maudymosi sezoną (t. y. nuo gegužės 15 d.) ir reguliariai tikrinti kas dvi savaites iki rugsėjo 15 d. Maudyklų vandens kokybė buvo vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turėjo būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Kai mikrobiologiniai parametrai neatitikdavo higienos normos reikalavimų, reikėdavo atlikti papildomus tyrimus. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turėjo būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtindavo taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Šį maudymosi sezoną 81 proc. maudyklų vanduo atitiko higienos normos reikalavimus. 2018 m. 19 proc. stebėtų maudyklų buvo nustatyta trumpalaikė tarša. 2017 m. trumpalaikė tarša nustatyta 32,5 proc., o 2016 m. – 32 proc. maudyklų. Šiemet švariausias maudyklų vanduo buvo Tauragės apskrityje – 100 proc. atitiko higienos normos reikalavimus.

Taip pat nebuvo nustatyta trumpalaikės taršos Alytaus apskrityje – 92 proc., Vilniaus apskrityje – 91 proc., Klaipėdos apskrityje – 84 proc., Panevėžio apskrityje – 82 proc., Utenos apskrityje – 79 proc., Šiaulių apskrityje – 76,5 proc., Telšių apskrityje – 71,5 proc., Kauno apskrityje – 67 proc., Marijampolės apskrityje – 50 proc. maudyklų.

Vertinant vandens kokybės kaitą 2018 m. maudymosi sezono laikotarpiu, nustatyta, kad trumpalaikė tarša užfiksuota 1,7 proc. prieš sezoną tirtų maudyklų. Problemiškiausia situacija buvo liepos mėn. – trumpalaikė tarša nustatyta 10,3 proc. tirtų maudyklų, birželio mėn. – 4,3 proc. tirtų maudyklų ir rugpjūčio mėn. – 6 proc. tirtų maudyklų. Dažniausiai maudyklų vanduo neatitiko žarninių enterokokų parametrams nustatytų reikalavimų.

Švariausias vanduo, vertinant pagal paviršinius vandens telkinius ir mikrobiologinius parametrus, 2018 m. buvo upėse bei pajūryje – atitinkamai 100 proc. ir 88 proc. tirtų maudyklų nebuvo nustatyta trumpalaikė tarša. Dažniausiai trumpalaikė tarša nustatyta tvenkiniuose – 38 proc. Trumpalaikė tarša buvo nustatyta: Alytaus apskrities (Alytaus rajono Daugų ežero), Kauno apskrities (Kauno miesto Kauno marių I ir II paplūdimių), Klaipėdos apskrities (Klaipėdos miesto Girulių ir Neįgaliųjų paplūdimių, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio tvenkinio), Marijampolės apskrities (Marijampolės miesto Šešupės II paplūdimio, Vilkaviškio rajono Paežerių ir Vištyčio ežerų), Panevėžio apskrities (Panevėžio miesto Ekrano gamyklos tvenkinio, Rokiškio rajono Vyžuonos ežero), Šiaulių apskrities (Šiaulių miesto Prūdelio tvenkinio, Radviliškio rajono Eibariškių tvenkinio, Arimaičių ežero, Kelmės rajono Giliaus ežero), Telšių apskrities (Platelių ežero „Plokštinės“ ir „Linelio“ paplūdimių), Utenos apskrities (Utenos miesto Dauniškio ežero, Anykščių rajono Rubikių ežero, Zarasų rajono Sartų ežero), Vilniaus apskrities (Trakų Galvės ežero, Širvintų rajono Širvintų tvenkinio) maudyklose.

Savivaldybės papildomai buvo užsakiusios tirti vandens kokybę gyventojų pamėgtose 121 rekreacinėse zonose. Vandens kokybė neatitiko higienos normos reikalavimų 18-oje šių zonų: gegužės mėn. – 2,5 proc., birželio mėn. − 4 proc., liepos mėn. – 6 proc., rugpjūčio mėn. – 5 proc. šių zonų buvo nustatyta trumpalaikė mikrobiologinė tarša.


 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą