Birželio mėnesio pirmoji pusė: ne visų maudyklų bei paplūdimių vanduo švarus

 


Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad birželio mėnesio pirmoje pusėje gauta informacija apie 103 maudyklos iš 117 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę. Ne visose jose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Kauno miesto Kauno marių II paplūdimio maudykloje (birželio 11 d.). Marijampolės r. Yglos ir Žaltyčio ežeruose birželio 6 d. buvo nustatytas didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens, šis parametras 1,5 karto didesnis nustatytas ir Kuršių mariose ties Kintais birželio 3 d. 2,4 karto didesnis žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml viršijo leidžiamas normas birželio 4 d. Vilniaus miesto Salotės ir Balsių (Žaliųjų) ežerų maudyklose. Pakartotinai atlikus tyrimus Yglos ir Žaltyčio ežeruose birželio 14 d., vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Nėra gauta tyrimų rezultatų iš Alytaus miesto, Alytaus, Kalvarijos, Trakų, Širvintų rajonų maudyklų.

Gauta informacija ir apie 84 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Norime atkreipti dėmesį, kad birželio 3 d. Šilutės mieste, Šyšos upėje ties Darbininkų r., Elektrėnų r. Vievio miestelyje, Vievio ežere birželio 11 d. rastas didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Visuomenė turi būti supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės „Aplinkos sveikata−Maudyklos−Maudyklų vandens kokybė“ (http://www.smlpc.lt/lt/aplinkos_sveikata/maudyklos/maudyklu_vandens_kokybe_2019_m.html) skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą