,,Šaltiniukų“ kelionė į kosmosą

Dažnai pedagogai, planuodami ugdomąsias temas ir veiklas, ilgai svarsto ir tariasi, kurias temas įtraukti į planus ir kurias visgi reikia plačiau išnagrinėti su ugdytiniais. O kas lemia galutinius pedagogų sprendimus, pasirenkant ugdomąsias temas? Turbūt sutiktų visi, jog aktualumas yra pagrindinis aspektas, kuriuo pedagogai vadovaujasi. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ pedagogai dalijasi viena aktualia XXI amžiaus vaikams tema - Kosmosas. Galbūt suaugusiam žmogui pakanka žinoti, kad kosmoso platybė yra beribė. Tačiau vaikams kosmosas – paslapčių pasaulis, kuriame išsilieja beribė jų fantazija. Todėl dvi savaites mūsų įstaigoje visi gyveno Kosmose – darželio erdvės virto įvairiomis planetomis, žvaigždynais bei kosminėmis stotimis.

Kosmosas vaikams – nauja, nežinoma ir ypač patraukli tema. Todėl stengėmės šią temą  įtraukti į visas ugdomąsias veiklas ir tokiu būdu praplėsti ugdytinių žinių bagažą, tenkinti vaikų natūralų smalsumą, suteikti kuo daugiau galimybių patiems rinktis veiklas ir priemones savo fantazijoms įgyvendinti.

Muzikinių veiklų metu vaikai sėdo į stebuklingą muzikinę lėkštę ir išskrido ieškoti kosminių garsų. Visi išgirsti ar pajausti garsai buvo sudėti į pačių vaikų gaminamus ,,kosminius“ instrumentus. Patys mažiausieji, klausydami K. Debiusi muzikos ,,Mėnulio šviesa“, atliko mėnulio aplikaciją. Skambant lopšinei ,,Ant mėnulio ragelio“, vaikai improvizavo įvairiais folijos, popieriaus gabalėliais, pajusdami skirtingus garsus, pojūčius ir surasdami kuo daugiau negirdėtų garsų. Vyresnieji vaikai gamino ,,kosminius“ instrumentus:  (muzikinį – kosminį teleskopą, mėnulio būgną, Jupiterio gongą). Taip pat kūrė kosmoso orkestrą ir, dainuodami dainelę ,,Gyveno žmogus mėnulyje“, puikiai pritaikė savo sukurtus judesius.

Logopedinių pratybų metu vaikai bendravo su ateiviu ir jo šeimynėle. Mokėsi suprasti ateivių kalbą, mėgino atkoduoti jų sakomus žodžius. Kartu su astronautu atliko Žemės planetos gyventojų artikuliacinę mankštą. Gamino raketą, su kuria atliko pūtimo pratimus. Smulkiąją motoriką lavino karpydami įvairias geometrines figūras, iš kurių klijavo įvairius kosminius objektus. Taip mokėsi ir įvairių sąvokų, tokių kaip didelis – mažas, ilgas – trumpas, aukštai – žemai, kairėje – dešinėje ir kt. Klausydami kosmoso garsų, lavino girdimąjį suvokimą. Žodyną plėtė mokydamiesi planetų ir kitų dangaus kūnų pavadinimus. 

Nagrinėdami Kosmoso temą, ugdytiniai ne tik aiškinosi su tuo susijusių žodžių „kosmosas“, „planeta“, „meteoritas“ ir kt. reikšmes. Beveik kiekvienoje grupėje atsirado pačių gaminta kosminė stotis ar nutūpė kosminė raketa. Patys kirpo, klijavo, konstravo ir kosmonautams reikalingą amuniciją – deguonies balionus, šalmus, kosmonautų pasus ir pan. Fantazavo, kokius nuotykius patirtų Kosmose arba Mėnulyje, jeigu būtų marsiečiai. Kad ir Kosmose būtų sveiki, atliko kosmines mankštas, treniruotes ir dalyvavo kosminėje sporto šventėje. 

Darželio laboratorija taip pat buvo virtusi viena iš Kosminių stočių, kurioje buvo mokomasi naudotis teleskopu. Laboratorijoje ne tik tyrinėjo Saulės sistemą, atliko įvairius kosminius eksperimentus, tyrinėjo Žemės planetą ir braižė kosminius žemėlapius, kurių pagalba galėtų grįžti į Žemę. Be viso to, laboratorijoje vaikai patys virė ir ragavo kosminę arbatą bei skanavo savo keptus kosminius sausainius – žvaigždes, saules, mėnulius, meteoritus ir kt.

Dvi savaitės, žaidžiant Kosmose, buvo vaikams tokios puikios, smagios ir labai turiningos bei prasmingos, tik dėka susitelkusios visos Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ bendruomenės - pedagogų, kitų darbuotojų, tėvų ir vaikų. Džiaugiamės aktyviu tėvų įsitraukimu ir pagalba padedant vaikams susikurti kosmonautų kostiumus, avalynę, aksesuarus ir kuriant kosminius paveikslus. Bendras visų darbas ne tik sustiprino tarpusavio ryšius, viršijo numatytus lūkesčius, bet ir paskatino planuoti panašius projektus ateityje. Taip pat tai leido plačiau suprasti, kaip kartu veikdami galime kryptingai ir įvairiapusiškai ugdyti mažuosius. Ir kokia galinga jėga yra tėvų ir pedagogų bendrystė.

Ligita Lesniauskaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ mokytoja,

dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,

Odeta Česnulevičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ logopedė metodininkė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą