Naujovės neformaliame vaikų švietime: didėja krepšelis mokiniams, mažėja administracinė našta teikėjams

Šįmet ūgtels minimalus neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, o šių veiklų teikėjams gerokai sumažės administracinių rūpesčių teikiant paraiškas finansavimui gauti. Šie pokyčiai įtvirtinti naujame švietimo, mokslo ir sporto ministrės pasirašytame Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų finansavimo ir administravimo tvarkos apraše.

Valstybės skiriama minimali suma per mėnesį sieks nuo 15 iki 20 Eur. Iki šiol minimalus mokiniui skiriamas krepšelis siekė 10 Eur, o vidurkis siekė 15 Eur. 

„Svarbi naujovė ta, jog vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bus skiriamas dvigubas NVŠ krepšelis, t. y. 30–40 Eur. 

20 Eur NVŠ krepšelis bus skiriamas mokiniams, lankantiems nacionalinius prioritetus atitinkančias programas. Tai tokios programos, kurios skatina STEAM plėtotę (techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypčių) ir yra orientuotos į vyresnius mokinius, t. y. į 1–4 klasių gimnazistus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. 

Įsigaliojus naujajam aprašui visos NVŠ programos bus skiriamos į savivaldybės ir nacionalinio lygmens programas – šis pokytis svarbus NVŠ teikėjams, nes pakaks užpildyti vieną programos paraišką, o programos akreditacija galios visose savivaldybėse. Be to, naujuoju tvarkos aprašu įvedama elektroninė paraiškos forma, suvienodinami programų akreditavimo terminai, nustatomas programos akreditavimo galiojimas visose savivaldybėse, atsiranda aiškesni vertinimo kriterijai. Taigi sumažėja administracinė našta tiek programų teikėjams, tiek jas vertinančioms savivaldybėms ir kitoms institucijoms. 

Savivaldybės lygmens NVŠ programoms keliami reikalavimai iš esmės nepakito nuo buvusiųjų iki šiol: ilgėja programų įgyvendinimo laikotarpis – jos turi trukti ne mažiau nei 6 mėnesius (vietoje buvusių 3 mėn.) ir mažiausiai 8 pedagogines valandas per mėnesį. 

Nacionalinės programos turės atitikti nacionalinius prioritetus, jų rengėjai turėtų sudaryti galimybes jose dalyvauti visų šalies savivaldybių mokiniams, o dalyvauti vienoje programoje turėtų bent trijų savivaldybių mokiniai. Be to, šios programos vyks tik mišriu ar nuotoliniu būdu.

Savivaldybių lygmens NVŠ programoms finansavimas ir toliau bus skiriamas iš valstybės biudžeto, o nacionalinio lygmens programos 2022–2023 m. bus finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų. Pirmąsias programas administruos savivaldybės, o nacionalines – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

NVŠ lėšos skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta NVŠ programa.

NVŠ lėšomis programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, turi reikiamas patalpas, įrangą, priemones ir atitinka kitus reikalavimus. Nacionalinio lygmens NVŠ programos švietimo teikėjai turi turėti patirtį, įgyvendinant NVŠ programas. 

2022 m. NVŠ programoms įgyvendinti skirta 17 mln. Eur.

Naujasis Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas įsigalios kovo 1-ąją – nuo tada NVŠ teikėjai gali teikti elektronines paraiškas, o pagal naują tvarką akredituotos programos bus pradėtos finansuoti nuo rugsėjo. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą