Į klases sugrįžo ne visi abiturientai

Vyriausybei leidus nuo gegužės 3 d. į mokyklas sugrįžti abiturientams, šį rytą trijų iš keturių Alytaus miesto gimnazijų duris po ilgos pertraukos vėl pravėrė gimnazistai. Tiesa, į mokyklos suolus sugrįžo ne visi. 
Alytaus Jotvingių gimnazijoje kontaktiniu būdu vakar mokėsi 138 iš 160 (86 proc.) abiturientų. Alytaus Putinų gimnazijoje iš 88 – 75 (85,22 proc.), o Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje iš 74 – 65 (87,84 proc.) abiturientai. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija kontaktinį abiturientų ugdymą nusprendė pradėti vykdyti kiek vėliau – nuo gegužės 5 d. Abiturientų ugdymą šioje švietimo įstaigoje planuojama organizuoti  nuotoliniu (50 proc.) ir kontaktiniu (50 proc.) būdais. 
Kokiu būdu šį mėnesį bus ugdomi abiturientai?
Gegužės mėnesį Alytaus Jotvingių gimnazija abiturientų ugdymą planuoja vykdyti  mišriuoju būdu. Apie 75 proc. šios gimnazijos abiturientų ketina mokytis kontaktiniu, o likusieji 25 proc. nuotoliniu būdu. 
Mišriuoju būdu Jotvingių gimnazijoje vyks fizinio ugdymo, galės vykti tradicinės ir papildomos konsultacijos abiturientams, kurie pasirinkę valstybinius brandos egzaminus. Nuotoliniu būdu bus mokoma etikos ir tikybos, dailės, muzikos, technologijų, ispanų kalbos, ekonomikos ir verslo ir grafinio dizaino. Visų kitų dalykų pamokos vyks kontaktiniu būdu.

Alytaus Putinų gimnazijoje šią savaitę pamokos kontaktiniu būdu vyks tris kartus per savaitę, o kitą – du kartus per savaitę. Visos pamokos šios gimnazijos abiturientams vyks kontaktiniu būdu, ribojant veiklą fizinio ugdymo, menų ir technologijų pamokose, pristatant baigiamuosius darbus. 
Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje abiturientai bus ugdomi kontaktiniu būdu, išskyrus tikybą ir pasirenkamąjį dalyką psichologiją. Šių dalykų bus mokoma nuotoliniu būdu.  
Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazija pirmą savaitę gegužės savaitę tris dienas mokysis  nuotoliniu būdu, dvi – kontaktiniu būdu. Antrą gegužės savaitę dvi dienas – kontaktiniu būdu, kitomis dienomis – nuotoliniu. Trečią šio mėnesio savaitę planuojamas kontaktinis ugdymas. Dorinio ugdymo, technologijų, dailės ir muzikos pamokos šios gimnazijos abiturientams vyks nuotoliniu būdu.
Alytaus profesinio rengimo centre pagal vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas besimokantys 177 (159 mokosi Alytuje, 18 Simne) abiturientai vakar sugrįžo į kontaktinį ugdymą. Šioje švietimo įstaigoje tris dienas per savaitę vyks bendrasis ugdymas, dvi dienas per savaitę – profesinis mokymas.
39 Alytaus profesinio rengimo centro abiturientai, kurie mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas, mokysis mišriu būdu (60 proc. kontaktiniu būdu, o 40 proc.  – nuotoliniu).
Daugiau nei pusė abiturientų jau paskiepyta
Iki šios dienos 52,8 proc. abiturientų ir 87,3 proc. abiturientus ugdančių mokytojų jau yra pasiskiepiję nuo COVID-19. Alytaus profesinio rengimo centre pasiskiepiję 28,7 proc. abiturientų ir 76,9 proc. mokytojų.

AMS informacija   

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą