Jau pats laikas kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, jau nuo liepos 1 dienos gali teikti prašymus-paraiškas dėl socialinės paramos mokiniams, t. y. dėl nemokamo maitinimo ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Svarbu žinoti, kad nuo rugsėjo 1 d. nemokami pietūs mokykloje nevertinant pajamų skiriami ne tik visiems priešmokyklinukams ir pirmokams, bet ir visiems antrokams. Dėl nemokamų pietų nevertinant pajamų skyrimo kreiptis ir teikti prašymų nereikia.

Kiti mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, paramą mokinio reikmenims įsigyti bei maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 192 Eur.

Jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui neviršija 256 Eur, mokiniai turi teisę paramą gauti šiais išimties atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, o norint gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti, prašymus galima pateikti iki spalio 5 dienos, šiais metais skiriamų lėšų dydis vienam mokiniui yra 80 eurų.

Prašymai-paraiškos dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pildomi elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt arba pildomi seniūnijose pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei gyvenamosios vietos asmuo nedeklaravęs – seniūnijoje tos teritorijos, kurioje faktiškai gyvena.

Dėl mokinio nemokamo maitinimo patvirtintą Prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai.

lazdijai.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą