Alytaus miesto švietimo įstaigose – jau daugiau kaip 90 Ukrainos vaikų. Kaip jiems sekasi?

Apie socialinę paramą ukrainiečių šeimoms, vaikų ugdymą švietimo įstaigose ir pirmąją Alytaus miesto mokyklų patirtį ugdant Ukrainos vaikus šiandien kalbėta nuotoliniu būdu vykusio Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Alytaus profesinio rengimo centro, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo vadovų ir Švietimo ir sporto  skyriaus darbuotojų pasitarimo metu.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Vytuolio Valūno, šiuo metu Dzūkijos sostinės švietimo įstaigas lanko 91 vaikas iš Ukrainos. Daugiausiai – 15 ukrainiečių mokosi Likiškėlių progimnazijoje, 13 – Dzūkijos mokykloje. Iš lopšelių-darželių 4 mažieji ukrainiečiai lanko lopšelį-darželį „Vyturėlį“. Kituose lopšeliuose-darželiuose ugdoma po 1–3 iš Ukrainos atvykusius vaikus.

Pasitarimo metu Socialinės paramos skyriaus vedėja Akvilė Voverienė švietimo įstaigų vadovams pateikė informaciją, susijusią su socialine parama ukrainiečių šeimoms. Pasak jos, ukrainiečių vaikai šiuo metu gali gauti nemokamą maitinimą mokykloje. Jis skiriamas visiems vaikams. Šiuo metu ukrainiečiams neskiriama parama mokymo reikmėms, kadangi ji bus skirta bendra tvarka kaip ir visiems mokiniams prieš pat naujuosius mokslo metus. 

Gavę leidimą gyventi Lietuvoje, Ukrainos piliečiai, anot A. Voverienės, galės kreiptis dėl socialinės pašalpos ir išmokų vaikams. Minėtų pašalpų gavimo procedūros bus supaprastintos, Socialinės paramos skyriaus vedėjos teigimu, nebus reikalaujama jokių dokumentų, tačiau darbingo amžiaus Ukrainos piliečiai turės būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Ateityje ukrainiečiams planuojama mokėti ir vienkartinę įsikūrimo išmoką, kol kas, anot A. Voverienės, kokio dydžio bus ši išmoka, nėra aišku, kol kas nėra aiški ir gyventi ukrainiečius priimančių asmenų išlaidų kompensavimo tvarka. 
Pasitarimo metu daug dėmesio skirta su ukrainiečių vaikų ugdymu Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose susijusiems klausimams aptarti. 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskienė atkreipė dėmesį į tai – jeigu ukrainiečių vaikai  išreiškia norą mokytis pagal Ukrainos mokymo programas nuotoliniu būdu, Ukrainoje veikiančioje mokykloje, mokinys turi būti priskirtas ir Letuvoje veikiančiai mokyklai ir įregistruotas Mokinių registre. Lietuvoje veikianti mokykla turi turėti raštišką patvirtinimą iš mokyklos, veikiančios Ukrainoje, kad mokinys joje mokosi nuotoliniu būdu.

Kalbėdama apie vertinimo sistemą, R. Ališauskienė priminė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, kuriose numatyta, kad vertinant Ukrainos vaikų žinias nereikėtų skubėti rašyti pažymių, o mokinių žinias vertinti aprašomuoju vertinimo būdu.

Dzūkijos mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė švietimo įstaigų vadovams papasakojo, kaip jos vadovaujamoje įstaigoje sekasi mokytis 13 Ukrainos vaikų. 

Siekiant užtikrinti tinkamas ugdymo sąlygas, ukrainiečių vaikams šioje mokykloje skirta atskira klasė, joje yra visa reikiama įranga – kompiuteris, spausdintuvas, ausinės, planšetės su instaliuota ukrainiečių kalba. Mokiniams taip pat parengtas individualus tvarkaraštis,  aplankai individualiai pažangai kaupti, nupirktos kai kurios mokymuisi skirtos priemonės. Mokiniams siekti žinių padeda iš Ukrainos atvykusi mokytoja.

Kiek kitaip vaikų ugdymą organizuoja Likiškėlių progimnazija. Čia šis procesas organizuojamas nuotoliniu būdu Likiškėlių progimnazijos direktoriui Gintautui Draugeliui pasikonsultavus su Ternopolio miesto (Ukraina) mokykla.

Siekiant ukrainiečiams sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu Ukrainoje, anot Likiškėlių progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Čepanonienės, pirmiausia ugdymo įstaigoje buvo įrengta šiems mokiniams skirta informacinių technologijų klasė. 

Pamokos Ukrainos vaikams prasideda kiek vėliau – nuo 9 val., o baigiasi apie 15 val., o mokytis nuotoliniu būdu vaikams padeda iš Ukrainos atvykusi anglų kalbos mokytoja. 
Be to, anot D. Čepanonienės, pamokoms pasibaigus ukrainiečiai turi galimybę lankyti įvairius  meno, smėlio terapijos ar sporto užsiėmimus.

Nuo šios savaitės Likiškėlių progimnazijoje vyks ir suaugusiųjų mokymas. 10 suaugusių ukrainiečių grupė pradės mokytis lietuvių kalbos. Užsiėmimai  vyks 2 kartus per savaitę. Mokiniai lietuvių kalbos galės mokytis progimnazijoje veikiančiame Lietuvybės centre.

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija
 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą