Nuotraukos autorius: Asociatyvi nuotrauka

Pedagogų trūkumui spręsti – valstybės biudžeto lėšos

Kai kurioms šalies savivaldybėms pajutus pedagogų trūkumą, šios problemos sprendimo jau dabar imasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,  į šalies mokyklas trūkstamus pedagogus ketinanti pritraukti valstybės biudžeto lėšomis.

Tam, kad tai būtų galima padaryti, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, savivaldybės turi pasitvirtinti valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą. 
Šį dokumentą Alytaus miesto savivaldybės taryba turėtų patvirtinti gegužės mėnesio pabaigoje vyksiančio tarybos posėdžio metu.

Tiesa, kol kas pedagogų trūkumas Alytaus mieste nejaučiamas – šiuo metu Dzūkijos sostinės vaikus ugdo 1 043 pedagogai, tačiau po keleto metų situacija gali pasikeisti.

„Alytaus miesto savivaldybė, siekdama pritraukti trūkstamos specialybės  gydytojus ir rezidentus, prieš kelerius metus ėmėsi netradicinių priemonių  – pradėjo skirti  tarnybinius būstus, finansuoti rezidentūros studijas ir pan. Taip pat į Alytų iš kitų miestų dirbti atvykstantiems gydytojams ir vidurinės grandies medicinos srities specialistams, statybos inžinerijos srities specialistams, kultūros, muzikos, dailės ir sporto sričių specialistams sudaromos sąlygos gauti tarnybinius butus, kuriuose jie gali gyventi iki tol, kol dirba Dzūkijos sostinėje. Džiugu, kad trūkstamų specialistų problemos sprendimo – šiuo atveju pedagogų trūkumo klausimo imasi valstybė. Tikiuosi, kad pedagogams skiriama materialinė parama, transporto ar būsto nuomos išlaidų, kvalifikacijos tobulinimo ir kitų išlaidų kompensavimas šią jaunų žmonių vis mažiau mėgstamą profesiją vėl padarys patrauklią“, – sako Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. 

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos apraše numatyta, kad mokytojų pritraukimo priemonės gali būti taikomos einamaisiais kalendoriniais metais į darbą priimtam pedagogui, jei jis nėra dirbęs mokytoju. Į valstybės biudžeto paramą taip pat gali pretenduoti asmuo, jeigu jis yra dirbęs mokytoju valstybinėje arba savivaldybės švietimo įstaigoje, išskyrus atvejus, kai mokytojas, priimtas į švietimo įstaigą, joje yra dirbęs neterminuotai per pastaruosius 12 mėnesių arba kai jis yra dirbęs neterminuotai per pastaruosius 12 mėnesių švietimo įstaigoje, kuri yra tame pačiame mieste, miestelyje ar kaime kaip švietimo įstaiga, į kurią yra priimtas.

Mokytojui taikomos pritraukimo priemonės yra su juo derinamos individualiai, o jas apibrėžtam laikotarpiui nustato švietimo įstaigos vadovas. Tiesa, šis laikotarpis negali trukti ilgiau    nei iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos. 

Valstybės biudžeto lėšos gali būti  skiriamos materialinei paramai, važiavimo į darbą ir atgal visuomeniniu transportu, taip pat nuosava, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone išlaidoms kompensuoti, gyvenamojo ploto nuomos, persikėlimo iš kitos gyvenamosios vietovės išlaidoms ir kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo išlaidoms kompensuoti (pedagogo kvalifikacijos, kito mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos kompetencijų įgijimo, kvalifikacijos tobulinimo ir su juo susijusioms išlaidoms kompensuoti). 

Atsakomybę už mokytojų pritraukimui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą turės prisiimti švietimo įstaigos, o nepanaudotas ar numatomas tais metais nepanaudoti lėšas  – iki lapkričio 25 d. grąžinti savivaldybei.

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą