Pedagoginė psichologinė tarnyba organizuoja metodinės konsultacijos mokyklose. Kam jos skirtos?

Kiekvieną trečiadienį Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komanda  organizuoja metodines konsultacijas Alytaus miesto ugdymo įstaigose. Jų metu švietimo pagalbos specialistai rengia ir organizuoja bendrus pasitarimus su Vaiko gerovės komisijų nariais, apskritojo stalo diskusijas, konsultacijas. 

Konsultacijų tikslas – šviesti mokyklų bendruomenes įtraukiojo ugdymo, švietimo pagalbos teikimo, ugdymo programų pritaikymo ir individualizavimo, psichologinių ir socialinių problemų spendimo klausimais ir suteikti metodinę pagalbą.

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai teikia metodinę pagalbą mokyklų administracijai, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams):

  • vaiko pažinimo, 
  • specialiųjų ugdymosi poreikių, 
  • psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo,
  • ugdymo ir pagalbos teikimo organizavimo, 
  • įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais. 

Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą