Konferencijoje aptarti pasienio zonos tyrimo rezultatai

Spalio 8 d. Seinuose vyko baigiamoji konferencija pagal projektą „Socialinių, ekonominių, kultūrinių, švietimo ir turizmo ryšių stiprinimas Lenkijos–Lietuvos pasienio zonoje“; Tai paskutinis projekto renginys, kuriame buvo aptartos Lenkijos ir Lietuvos pasienio gyventojų socialinių, ekonominių, kultūrinių, švietimo ir turizmo ryšių kūrimo galimybės, tyrimo rezultatų apibendrinimas.

 

Konferencijoje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Savo kalboje jis akcentavo istorinių įvykių pasekmes, dėl kurių šiandien pasienio zona susiduria su ekonominiais, turizmo, gyventojų bendravimo sunkumais. Meras A. Margelis teigė, kad dar pavasarį pasirašyta deklaracija bei tolimesnis pasienio zonos savivaldybių bendras darbas padės išspręsti savivaldybėse vyraujančias problemas, kelti pasienio zonos miestų konkurencingumą ir žmonėms gerinti gyvenimo kokybę.

Tyrimo tikslas buvo surinkti ir apibendrinti išsamią informaciją apie Lenkijos ir Lietuvos pasienio gyventojų lūkesčius. Tyrime dalyvavo visų, deklaraciją pasirašiusių savivaldybių gyventojai. Pasibaigus tyrimui  apibendrinant išskirti svarbiausi aspektai: naujų darbo vietų kūrimas, kelių ir susisiekimo infrastruktūrų gerinimas,  didelių investicijų pritraukimas pasienio zonoje.  Gavus tyrimo rezultatus bus kuriama pasienio regiono funkcinės zonos strategija bei kreipiamasi į Lietuvos ir Lenkijos valdžios institucijas, siekiant įgyvendinti deklaracijoje numatytus tikslus.

2018 m. kovo 14 d. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis Seinuose su dar trijų Lietuvos Respublikos pasienio savivaldybių ir septynių Lenkijos Respublikos pasienio valsčių vadovais pasirašė deklaraciją, kuria yra kviečiama imtis bendrų veiksmų, kad Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos bei Europos Sąjungos įstaigos galėtų priimti sprendimus steigti Lietuvos – Lenkijos tarptautinę pasienio funkcinę zoną, siekiant pagerinti Lenkijos – Lietuvos pasienio regiono gyventojų gyvenimo kokybę tokiomis veiklomis kaip infrastruktūros – naujos įrengimas ar esamos atkūrimas, priemonių, remiančių darbo vietų kūrimą, plėtra, viešųjų paslaugų kokybės lygio bei prieinamumo gerinimas, savivaldybių bendradarbiavimo plėtra ekonomikos srityje, nevyriausybinių organizacijų rėmimas skatinant Lenkijos ir Lietuvos savivaldybių gyventojų bendradarbiavimą.

Lazdijų rajono  savivaldybės informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą