Poliklinikos direktorius: „Įstaigų susirašinėjimas neturi tapti priežastimi, kuri nutolina laikinojo globėjo paskyrimą “

 

Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Žaneta Abromaitienė ir patarėja Alytaus mieste Agnė Malakauskaitė susitikusios su VšĮ Alytaus poliklinika direktoriumi Mariumi Jasaičiu, Vaikų ligų skyriaus vedėja Adelė Dimšienė bei vaikų ir paauglių psichiatrė Vida Niemcienė aptarė klausimus dėl keitimosi informacija apie vaikų sveikatos būklę, kai vaiko įstatyminiu atstovu tampa Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (toliau – VVTAĮT) bei kitus bendro darbo aspektus.
Tuomet, kai išduodamas teismo leidimas paimti vaiką iš įstatyminių atstovų ir dar nepaskirtas laikinasis globėjas vaiko įstatyminiu atstovu tampa VVTAĮT. Savo ruožtu, vaiko teisių gynėjai kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl laikinosios globos vaikui nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo. Pagal nustatytus reikalavimus savivaldybės administracijai turi būti pateikiami atitinkami dokumentai, jų tarpe ir vaiko sveikatos pažyma.
„Vaiko teisių gynėjai suinteresuoti, kad vaikui, netekusiam savo tėvų globos, kuo greičiau būtų paskirtas laikinasis globėjas, kuris atstovautų vaiko teises ir teisėtus interesus, todėl labai svarbu, kad kuo operatyviau vyktų reikalingų dokumentų parengimo procesas“, - teigė Ž. Abromaitienė.
Su Alytaus apskrities VTAS vedėja sutiko ir poliklinikos administracija, buvo sutarta dėl kiek galima greitesnių informacijos ir pažymų pateikimo terminų.
„Privalome padaryti viską, kad būtų užtikrinta vaiko gerovė, įstaigų susirašinėjimas neturi tapti priežastimi, kuri nutolina vaiko apgyvendinimą pas globėjus, kur juo bus tinkamai rūpinamasi“, - kalbėjo M. Jasaitis.
Susitikimo metu buvo aptarta daugiau aktualių klausimų. Susitikimo dalyvių nuomone, mokyklose neretai pasitaiko psichologinio smurto atvejai, apie kurį švietimo darbuotojai diskutuoja ir su medikais, ir su vaiko gerovės srityje dirbančiais specialistais.
„Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba jau pradėjo susitikimų ciklą su moksleivių tėvais, kurių metu kalbama apie smurto apraiškas mokyklose. Esu tikra, kad šie susitikimai bus naudingi ne tik moksleivių tėvams, bet ir pedagogams bei švietimo įstaigų vadovams“, - teigė A. Malakauskaitė.

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą