Kailinių žvėrelių augintojams – valstybės pagalba

Kailinių žvėrelių augintojams, dėl COVID-19 viruso protrūkio susidūrusiems su sunkumais, bus iš dalies kompensuotos prarastos pajamos. Nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos dydis – 4 eurai už šinšilą ir ne vyresnę kaip 10 mėnesių amžiaus audinę.

Pagalba teikiama išmokant vienkartinę išmoką.

Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota kailinių žvėrelių augintojo valda, savivaldybės administracijai nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. (įskaitytinai).

Kailinių žvėrelių augintojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties, gali ją pateikti iki 2020 m. spalio 12 d. (įskaitytinai).

Paramą išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Žemės ūkio ministro 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakyme Nr. 3D-634 numatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti norintis gauti pagalbą kailinių žvėrelių augintojas, sąlygos pagalbai gauti, paraiškų teikimo tvarka ir kt.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/416007d0eee711eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ff3d35bd-5402-49c1-8cae-a684cc7d9f6b

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą