Alytaus rajone verslo liudijimas metams – 1 euras

Alytaus rajono savivaldybės taryba, siekdama skatinti verslumą rajono teritorijoje, 2020 m. paliko galioti anksčiau nustatytus individualių veiklų įkainius, o net 45 individualioms veikloms verslo liudijimas Alytaus rajono teritorijoje kainuos tik 1 eurą per metus.

Pasak Alytaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjos Jolitos Gruzinskienės, nustatomi nedideli mokesčiai ir lengvatos taikomos siekiant skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, naujų darbo vietų atsiradimą, mažinti nelegalią veiklą Alytaus rajone: „Nustačius patrauklų verslo liudijimo mokestį padidėja gyventojų užimtumas, verslu užsiimančių asmenų skaičius ir tokiu būdu mažėja savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms“.

Likusioms keturiasdešimt keturioms veikloms pagal jų pobūdį nustatytas verslo liudijimo mokestis nuo 70 iki 160 eurų per metus, tačiau atsižvelgiant į gyventojų socialinę padėtį taikomos lengvatos:

20 proc. lengvata bus taikoma verslo liudijimus įsigyjantiems dirbantiems (tarnaujantiems) asmenims (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų).

40 proc. – rajono gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos.

50 proc. verslo liudijimo mokesčio turi mokėti bedarbiai, įregistruoti Užimtumo tarnybos Alytaus skyriuje, daugiavaikės šeimos bei vieniši tėvai, auginantys vaikus iki 18 metų arba vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose arba studijuoja nuolatine studijų forma.

60 proc. nuolaida taikoma verslo liudijimus įsigijusiems asmenims, kurie turi tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui, neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, lengvas neįgalumo lygis, nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

70 proc. lengvata neįgaliems, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, vidutinis neįgalumo lygis, vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, tėvams, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokia pat lengvata gali pasinaudoti ir moksleiviai bei studentai.

80 proc. lengvata neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Visos pajamos už išperkamus verslo liudijimus patenka į Savivaldybės biudžetą. Lengvatos teikiamos Savivaldybės biudžeto sąskaita.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, per 6 šių metų mėnesius Alytaus rajone veiklą pagal verslo liudijimus vykdė 559 asmenys. Populiariausios veiklos išlieka tos pačios – statybos sektorius, prekyba, variklinių transporto priemonių techninė apžiūra ir remontas, kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą