Dėl gaisro veiklos negalinčios vykdyti įmonės gali kreiptis force majeure pažymų

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau – Rūmai) informuoja, kad įmonės, dėl gaisro padangų perdirbimo gamykloje negalinčios vykdyti veiklos ir įsipareigojimų partneriams, gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas.

 Force majeure pažymas nustatyta tvarka išduoda visi pagal veiklos teritorijas veikiantys prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių. Jos gali būti šalių panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

 Rūmai primena, kad įmonės, norinčios gauti pažymą per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) buvimo faktą, tiesiogiai arba per atstumą pateikia Rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, šiuos dokumentus:

 1. prašymą Rūmų generaliniam direktoriui;

2. sutarties ir jos lydimųjų dokumentų (išskyrus konfidencialią informaciją, kurios šalys sutarė neatskleisti tretiesiems asmenims), pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;

3. kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas (pvz., kompetentingos institucijos sprendimas paskelbti ekstremalius įvykius ir t. t.);

4. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;

5. kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas.

 Rūmai, suprasdami Alytaus įmonių situaciją, akcentuoja, kad pažymas, kurios turi būti išduotos per 20 darbo dienų, stengsis išduoti kuo greičiau. Be abejo, išdavimo terminas visada priklauso nuo to, ar tvarkingai pateikti visi dokumentai ir reikalingos kopijos, ar laiku į Rūmų užklausas atsako kitos institucijos, savivaldybių administracijos, kurių indėlis taip pat labai svarbus, skelbiant ekstremalią situaciją rajonuose.

 Pažymos išduodamos sumokėjus žyminį mokestį, kuris Vilniaus Rūmuose šiuo metu siekia 200 €. Informacijos apie pažymas teiraukitės telefonu: +370 (5) 213 5550

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą