Būkime tikri, kad geriame kokybišką vandenį

Naudojantiems šulinių vandenį specialistai pataria bent kartą per metus, o geriausia tą daryti pavasarį, atlikti vandens cheminį ir mikrobiologinį tyrimą.
Alytaus visuomenės sveikatos centro duomenimis, Alytaus mieste ir rajone pernai buvo ištirta 52 šachtinių šulinių vanduo. Buvo atlikti vandens cheminiai tyrimai: nustatyti azoto grupės junginių - nitritų ir nitratų kiekiai. 8 šulinių vandenyje rastas padidintas nitratų kiekis (15,38 proc.) vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
Geriamajame vandenyje leidžiama nitratų norma - iki 50 mg/l, nitritų - iki 0,50 mg/l.

Geriausia išeitis – jungtis prie centralizuotai tiekiamo vandens tinklų.

Alytaus mieste tiekiamas geriamasis vanduo atitinka visus jam keliamus kokybės reikalavimus, o galimybės prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo mieste neturi vos šimtas gyventojų. Visi kiti šiomis paslaugomis arba jau naudojasi, arba gali tą padaryti net neišeidami iš namų – užtenka paskambinti į „Dzūkijos vandenis“ telefonu 8 700 55510, pranešti apie savo ketinimus ir pasinaudoti įmonės siūlomomis lengvatomis.
Bendrovės inžinerinio-gamybinio skyriaus specialistai atvyks į namus, pateiks rekomendacijas ir, jeigu užsakovą tenkins visos sąlygos, jis galės sudaryti sutartis vandentiekio įvado ar nuotekų išvado klojimo darbams atlikti, taip pat sutartį dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo.
Būsimiems vartotojams „Dzūkijos vandenys“ kartu siūlo ir visą lengvatų bei paslaugų paketą: išduoda technines sąlygas, nemokamai atlieka supaprastinto vandentiekio įvado ir nuotekų išvado projektavimo darbus, suderina ir, jeigu reikalinga įgyvendinant projektinius sprendimus, gauna žemės kasimo leidimą, atlieka sumontuotos sistemos hidraulinį bandymą ir vandentiekio įvado dezinfekavimo bei bakteriologinį tyrimą, atvyksta ir sumontuoja vandens apskaitos įrenginį.
Įmonė taiko ir atsiskaitymo lengvatas: gyventojai už atliktus darbus (jeigu juos atliko bendrovė) gali mokėti dalimis per 12 mėnesių.
„Dzūkijos vandenys“ taip pat sudaro sutartis statybos darbams atlikti ir vykdo statybos darbus, o juos atlikus, parengia ir sudaro vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.
Šios lengvatos ir paslaugos taikomos visiems naujiems bendrovės paslaugų vartotojams.

Kokia yra Alytuje centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė ir kaip ji užtikrinama?
Alytuje išgaunamas labai geros kokybės vanduo, išskyrus tai, kad jame yra daug geležies. Tuo atveju, jeigu vartotojams būtų tiekiamas nenugeležintas vanduo, kaip buvo iki vandentiekio stočių eksploatavimo pradžios, geležies kiekis vandenyje būtų apie 20 kartų didesnis.
Be geležies, ką tik iš gręžinio išgautas vanduo šiek tiek viršija nustatytas amonio ir mangano normas. Tačiau išvalius nugeležinimo filtruose, vanduo atitinka visus geriamajam vandeniui nustatytus rodiklius.
Vandens kelias yra toks: iš vandenviečių vanduo magistraliniais vamzdynais keliauja atitinkamai į pirmą arba antrą vandentiekio stotis, kur nugeležinimo filtruose pašalinama geležis, vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu ir tuomet jau tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus vartotojams.
Alytiškiai gali būti ramūs: jau daugybę metų iš eilės vartotojams tiekiamame geriamajame vandenyje mikrobiologinė tarša neaptikta. Pagal indikatorinius rodiklius, tokius kaip spalva, drumstumas, bendroji geležis, amonis, permanganato skaičius, manganas, elektrinis laidumas – miesto vanduo atitinka keliamus reikalavimus. Toksinių rodiklių – nitratų, nitritų, arseno, chromo, vario, nikelio, gyvsidabrio, cianido ir kt. – nustatytų koncentracijų vertės yra minimalios arba žemiau aptikimo ribos (nitratų netgi 20 kartų mažiau negu leidžia Lietuvos Higienos norma, nitritų dažniausiai iš viso neaptinkama).
Atestuotos įmonės laboratorijos vykdoma kokybės priežiūra apima vartotojams paduodamo vandens tyrimus ir vartotojams patenkančio vandens tyrimus. Atestavimo pažymėjimas suteikia teisę bendrovės laboratorijai atlikti 19 skirtingų geriamojo vandens kokybės rodiklių matavimų, tai mikrobiologinių, toksinių (cheminių), indikatorinių ir radiologinių rodiklių matavimai. Dažniausiai yra vykdomi mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių matavimai. Kai kurie iš jų (amonis, spalva, savitasis elektros laidis, bendroji geležis, vandenilio jonų koncentracija, kvapo slenkstis, skonio slenkstis, drumstumas, koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės) yra atliekami beveik kiekvieną dieną. Toksinių rodiklių matavimai atliekami vieną kartą per metus. Šių matavimų bendrovės laboratorija neatlieka (išskyrus nitritų ir nitratų matavimus), tyrimus pagal sutartis atlieka kitų įmonių laboratorijos.
Tiesa, aiškumo dėlei galima priminti, kad nors į vandentiekio tinklus paduodamas kokybiškas, atitinkantis higienos normos reikalavimus geriamasis vanduo, vartotojai retkarčiais gauna vadinamąjį „rudą“ vandenį. To priežastis – dideli vamzdynų skersmenys, netinkama vamzdynų medžiaga (didžioji vandentiekio tinklų dalis pastatyta tarybiniais laikais, vamzdynų vidus nepadengtas specialia medžiaga, neleidžiančia vamzdynams rūdyti ir kauptis rūdims), avarijos vandentiekio tinkluose. Atkreiptinas dėmesys, kad „rudas“ vanduo nėra pavojingas sveikatai, jis tik neestetiškai atrodo, gadina skalbinius, apneša rūdimis sanitarinius, buitinius prietaisus.

 

UAB Dzūkijos vandenys informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą