Skelbiamas konkursas sukurti „Mano Alytus“ logotipą

Vasario mėnesį keturios Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamos komunalinių paslaugų įmonės – UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Alytaus butų ūkis“ – pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė įkurti vieningą klientų aptarnavimo centrą „Mano Alytus“.

Kviečiame alytiškius aktyviai dalyvauti konkurse vieningo klientų aptarnavimo centro „Mano Alytus“ logotipui sukurti!

Konkurso „Mano Alytus“ logotipui sukurti nuostatai

 1. Bendroji dalis
  1. Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau – konkurso organizatorius) skelbia konkursą klientų aptarnavimo centro „Mano Alytus“ logotipui sukurti. Šiuo konkursu siekiama paskatinti alytiškius prisidėti prie vieningo klientų aptarnavimo centro „Mano Alytus“ įvaizdžio sukūrimo.
  2. Konkurso logotipo idėjos autorius (-iai) bus apdovanoti vertingais prizais!
  3. Asmenys, teikdami konkursui logotipą, patvirtina, kad yra susipažinę su konkurso nuostatais ir sutinka su jų sąlygomis.
    
 2. Dalyviai
  1. Konkurse gali dalyvauti visi Alytaus miesto gyventojai, tačiau kiekvienas dalyvis negali pateikti daugiau kaip 2 logotipų.
    
 3. Konkurso reikalavimai ir sąlygos
  1. Reikalavimai logotipui:
   1. Logotipas turi būti lengvai pritaikomas įvairiose vizualinėse priemonėse;
   2. Konkursui pateikiama spalvotas A4 formato logotipo maketas, kartu pridedant trumpą laisvos formos logotipo aprašą (panaudotų spalvų ir/ar objektų simbolinę reikšmę);
   3. Logotipe turi būti panaudoti žodžiai „Mano Alytus“;
   4. Logotipui spalvinių apribojimų nėra;
   5. Logotipo aukštis neturi viršyti jo pločio (pvz. apvalus, kvadratinis, gulsčias stačiakampis);
   6. Dizaino eskizas turi būti kokybiškas – aiškiai matomos visos vaizduojamos detalės, tekstas lengvai įskaitomas;
   7. Privalumas teikiamas vektorinei grafikai, tačiau galima pateikti ir pieštinius darbus, tačiau visi darbai turi būti pateikti suskaitmeninti ir pateikti tik šiais formatais: pdf, cdr, ai, jpeg;
   8. Logotipas turi būti informatyvus, originalus (dalyvio arba dalyvių grupės sukurtas kūrinys). Logotipas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių).
   9. Logotipo pateikimo konkursui terminas – iki 2022 m. balandžio 15 d.;
   10. Darbus konkursui siųsti elektroninio pašto adresu: info@alytausst.lt, laiške nurodant temą „Mano Alytus“, taip pat vardą, pavardę, telefono numerį.
     
 4. Vertinimas
  1. Konkursui pateiktus darbus vertins Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamų komunalinių paslaugų įmonių (UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Alytaus butų ūkis“) bei Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovai.
  2. Vertinant logotipą bus atsižvelgiama į šių nuostatų 3 skyriuje išvardintus reikalavimus.
  3. Logotipas, neatitinkantis reikalavimų nebus vertinamas.
  4. Darbų vertinimas – 2022 m. balandžio 18 d. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ administracijoje.
    
 5. Autorių teisės
  1. Pateikdami logotipą konkursui, dalyviai prisiima atsakomybę už kūrinio ir jo detalių originalumą.
  2. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įskaitant autorių turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (išskyrus neturtines autorių teises), yra konkurso organizatoriaus nuosavybė.
  3. Jei kuriami logotipai ar jų dalis yra autorių teisių objektai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, konkurso dalyvis kartu su visais rezultatais visam laikui perduoda konkurso organizatoriui Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytas išimtines autorių turtines teises į minėtus autorių teisių objektus Lietuvoje ir už jos ribų bei leidžia konkurso organizatoriui naudoti minėtus autorių teisių objektus visais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytais būdais.
  4. Jeigu konkurso dalyvis, kurdamas logotipą, naudojasi trečiųjų šalių sukurtais autorių teisių objektais, tuo atveju konkurso dalyvis turi užtikrinti, kad kuriant logotipą panaudotų trečiųjų šalių sukurtų autorių teisių objektų turtinės autorių teisės pereina konkurso organizatoriui ta pačia apimtimi kaip ir konkurso dalyvio sukurto logotipo turtinės teisės.
  5. Konkurso nugalėtojas suteikia išimtines teises konkurso organizatoriui neatlygintinai naudoti jo kūrinius viešinimo tikslais, įskaitant logotipų publikavimą internetinėje erdvėje, spausdintuose leidiniuose, vaizdinėje medžiagoje, socialiniuose tinkluose, reklamoms ir kt.
    
 6. Baigiamosios nuostatos
  1. Konkurso metu patirtos išlaidos (logotipo kūrimo, dalyvavimo) neatlyginamos.
  2. Vertinimo komisijos sprendimai yra neginčijami.
  3. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
  4. Darbai autoriams negrąžinami.
  5. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas logotipo atsiuntimas į konkursą.

Alytaus Šilumos tinklų informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą