Birželio 1 d. prasidėjo oficialusis 2020 m. maudymosi sezonas

Lietuvoje maudymosi sezonas prasideda nuo birželio 1 dienos ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos.

Alytaus mieste įteisintos dvi maudyklos – Didžiosios ir Mažosios Dailidės ežerėlio paplūdimiai. Dailidės ežerėlių vandens kokybės tyrimai pradėti gegužės 27 dieną ir bus kartojami kiekvieną mėnesį: birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Nustačius, kad vanduo neatitinka higieninių reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai. Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus  ir žarnines lazdeles. 

Ar vandenyje galima maudytis tikrai negalima nustatyti vizualiai, todėl visada patariame maudytis tik tose vandens telkiniuose, kurių vandens kokybė nuolat tikrinama. Alytaus miesto savivaldybėje tikrinama maudyklų vandens kokybė ir paplūdimių smėlio kokybė pagal sudarytą tyrimų kalendorinį grafiką, atsižvelgiant į Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Gauti tyrimų rezultatai bus paviešinti paplūdimiuose esančiuose stenduose ir žiniasklaidoje.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos gautais duomenimis tyrimų rezultatai rodo, kad Mažojo ir Didžiojo Dailidės ežerų maudyklų vanduo atitinka Lietuvos higienos normos „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Mikrobiologinė tarša neviršijo leistinų ribinių dydžių, atliekų, nuolaužų ar kitokių plūduriuojančių medžiagų nė viename ežere nerasta. Taip pat paplūdimių smėlio mėginiuose kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Tyrimų duomenis galima pamatyti čia

 Rekomendacijos „Dėl sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo paplūdimiuose karantino metu“, 2020m

Primename, pagrindines taisykles, kurių turėtumėte laikytis, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų prie vandens:

* Niekada neikite į vandenį apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų. Apsvaigęs žmogus neadekvačiai reaguoja į aplinką, pervertina savo galimybes;
* Jei vandens telkinyje yra plūdurai arba kitoks maudymosi ribų ženklinimas, neplaukite toliau, nei pažymėta plūdurais ar ženklinimu;
* Atvykę prie vandens telkinių su vaikais, nepalikite jų be priežiūros, nuolat juos stebėkite.
* Neplaukiokite vieni. Jei pradėtumėte skęsti, kartu plaukiantis žmogus galėtų jums padėti;
* Maudykitės tik tuose vandens telkiniuose, kur budi gelbėtojai;
* Neplaukiokite iškart po valgio ir kramtant maistą;
* Jei kaitinotės saulėje, niekuomet staiga nešokite į vandenį;
* Į nepažįstamą ar seklų vandens telkinį iš pradžių visada reikia bristi, o ne nerti ar šokti.

 

AMS informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą