Nuotraukos autorius: AMS

Keičiant Alytaus miesto bendrąjį planą pakoreguota gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio struktūros dalis atveria naujas miesto galimybes

Bebaigiant įgyvendinti Alytaus miesto bendrojo plano korektūros zonuojant kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir principus, projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11-0004, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto – Aplinkosaugos, gamtos išteklių darnaus naudojimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos Kraštovaizdžio apsauga p

riemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019, Alytaus miesto savivaldybės taryba 2020-05-28 patvirtino Alytaus miesto bendrojo plano keitimo sprendinius (sprendimo Nr. T-169). Bendrojo plano keitimu buvo pakoreguota ir kraštovaizdžio bei gamtinio karkaso formavimo aspektais bendrojo plano dalis, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus.

Atlikus gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio struktūros dalies koregavimą, bendrajame plane yra sudaryta puiki galimybė pagerinti Alytaus miesto kraštovaizdžio teritorijų būklę.

Projektu buvo siekiama išsaugoti per laiką susiformavusią vieną iš svarbiausių Alytaus miesto siluetą formuojančių zonų – Nemuno pakrančių savitumą, Sveikatos taką – žaliąjį miesto „stuburą“ ir suteikti prioritetą vertikalių erdvių formavimui želdiniais, miesto erdvinio raiškumo išsaugojimui bei subalansuotai sugretinti su miesto urbanistiniu siluetu, kurį charakterizuoja pastatai, sudarysiantys miesto silueto formą. 

Bendrojo plano keitimu numatytos intensyvios urbanistinės priemonės, urbanistinių elementų dominavimas: vertikalios urbanistinės dominantės, aukštuminių pastatų koncepcija, orientyrinių erdvių suformavimas užtikrinant miesto kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir stabilumą. 

Alytaus miesto bendrojo plano keitimo paslaugą vykdė UAB „Urbanistika“. Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai buvo parengti 2019-01-07, tačiau užtruko bendrojo plano svarstymo, derinimo (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento teritorijų planavimo dokumento aktas buvo patvirtintas 2020-03-05), viešinimo bei pritarimo Alytaus miesto savivaldybės taryboje procedūros.

Plačiau apie bendrąjį planą rasite čia: www.tpdr.lt.

Projekto veiklos įgyvendinimo pradžia 2017-07-31, pabaiga 2020-08-28.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3 993,00 Eur, iš jų 3 394,05 Eur skiriama iš ES Sanglaudos fondo lėšų, 598,95 Eur – iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą