Visuomenė kviečiama išsakyti nuomonę apie autoservisų veiklą

Aplinkos ministerija parengė Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo pakeitimo projektą ir kviečia visuomenę – užsiimančias šia veikla įmones, fizinius asmenis, gyventojus ir socialinius partnerius – išsakyti savo nuomonę.

Patikslinti aprašą prireikė todėl, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai transporto priemonių technine priežiūra ir remontu užsiimama nelegaliai ar nesilaikant aplinkosaugos reikalavimų, o tai daro neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dabartinis šios srities reglamentavimas nėra pakankamai aiškus ir nuoseklus. 

Nelegaliems veiklos vykdytojams identifikuoti, numatoma dirbtuvių patalpose viešinti informaciją apie veiklos registraciją. Mažinti aplinkos oro taršą pavojingais teršalais – lakiaisiais organiniais junginiais, kietosiomis dalelėmis, azoto oksidais – padės numatomi nauji įpareigojimai šia veikla užsiimantiems asmenims, įmonėms. 

Jie turės saugoti transporto priemonių pakartotinei apdailai naudojamų lakiųjų organinių junginių turinčių produktų įsigijimo dokumentus ir juos pateikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų prašymu.

Sureguliavus ar suremontavus transporto priemonių sistemas, detales, kurios daro poveikį išmetamosioms dujoms,  transporto priemonės priėmimo-perdavimo akte reikės deklaruoti jų atitiktį nustatytoms teršalų išmetimo normoms, nurodyti, ar buvo pakeisti jų katalizatoriai, kietųjų dalelių filtrai.

Transporto priemonėse bus draudžiama įmontuoti transporto priemonių taršos kontrolės įtaisų veiksmingumą mažinančius valdiklius. 

Minėtajam aprašui parengti skirta viešoji konsultacija vyks apklausos forma iki liepos 26 d. Norintieji dalyvauti apklausoje ir išsakyti savo nuomonę turėtų  užpildyti anketą. Su patikslinto aprašo projektu galima susipažinti čia.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą