Vaikams bus mokamos vienkartinės išmokos

Lietuvos Respublikos Seimas nutarė, kad, valdant COVID-19 padarinius, būtų mokamos vienkartinės vaiko pinigų išmokos. Vaikams iš nepasiturinčių ir gausių šeimų, taip pat turintiems negalią bus išmokėta vienkartinė 200 eurų išmoka, o visiems kitiems vaikams – vienkartinė 120 eurų išmoka.

Šios išmokos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos vaikams įstatymu Nr. XIII-3030. Įstatymas galioja iki 2022 m. vasario 25 d.

Pagal Įstatymo 2 straipsnį kiekvienam vaikui, kuriam pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalį skiriama ir mokama universali išmoka vaikui (60,06 Eur), bus skiriama 120 Eur vienkartinė išmoka.

Kiekvienam vaikui, kuriam pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalį papildomai skiriama ir mokama išmoka vaikui (40,17 Eur), bus skiriama papildomai 80 Eur vienkartinė išmoka. Atsižvelgiant į tai, gausių (auginančių 3 ir daugiau vaikų), nepasiturinčių šeimų vaikai ir neįgalūs vaikai iš viso gaus 200 Eur dydžio vienkartinę išmoką.

Vadovaujantis Įstatymo 3 straipsniu, teisę į vienkartinę išmoką turi vaikai:

- kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo (yra) skirta išmoka vaikui ar

- kurie nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo (turi) teisę gauti išmoką vaikui ir ji skiriama iki 2022 m. sausio 31 d. už jiems priklausantį laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Vaikams, kuriems išmoka vaikui yra paskirta laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 30 d. – vienkartinės išmokos bus išmokėtos iki 2020 m. liepos 31 d.

Vaikams, kuriems išmoka vaikui bus skirta 2020 m. liepos ir vėlesniais mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d. (už priklausantį laikotarpį nuo š. m. kovo 16 d. iki gruodžio 31 d.) – vienkartinės išmokos bus išmokėtos su pirmu išmokos vaikui mokėjimu.

Vienkartinė išmoka bus mokama be atskiro asmens prašymo.

Kilus klausimų dėl vienkartinės išmokos išmokėjimo, prašome kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistę Gintarę Stučkienę, mob. 8 620 46 534 arba į socialinio darbo organizatorių gyvenamosios vietos seniūnijoje.

Lazdijai.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą