Kviečiame balsuoti už Alytaus rajono bendruomenių iniciatyvas

Alytaus rajono savivaldybė, vadovaudamasi tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. K-3 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbė kvietimą vietos bendruomenėms teikti iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti.

Iš bendruomenių gauti 9 projektai su idėjomis ir pasiūlymais.

2022 m. kovo 18 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-291 „Dėl projektų administracinės atitikties vertinimo komisijos sudarymo“ sudaryta komisija patvirtino 7 projektų idėjas bei pasiūlymus.

Kviečiame Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, balsavimo dieną esančius ne jaunesnius negu 16 metų, 2023 m. nuo kovo 25 d. iki balandžio 13 d. balsuoti už teikiamus projektų idėjų pasiūlymus vienu iš šių būdų:

Balsavimui viešos atrankos būdu teikiami projektai – idėjų pasiūlymai nurodyti žemiau.

 

Mažos apimties Alytaus rajono viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektų kategorijoje:

1. Vaikų žaidimų erdvės įrengimas

Projekto įgyvendinimo vieta – Santaikos g., Santaikos k., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav.

Projekto tikslas – Santaikos kaime, buvusios mokyklos aikštyne, įrengti vaikų žaidimų erdvę.

Planuojama projekto vertė – 10 000 Eur.

2. Ąžuolinių kaimo sporto ir poilsio erdvių įkūrimas

Projekto įgyvendinimo vieta – Parko g. 9A, Ąžuolinių k., Simno sen., Alytaus r. sav.

Projekto tikslas – įrengti sporto ir poilsio erdvę, ugdyti ir skatinti kaimo gyventojų, ypatingai vaikų, fizinį aktyvumą lauke.

Planuojama projekto vertė – 10 000 Eur.

3. Mažųjų renginių kokybės gerinimas Butrimonyse

Projekto įgyvendinimo vieta – Vytauto g. 2, Butrimonys, Alytaus r. sav.

Projekto tikslas – pagerinti Butrimonių miestelio aikštėje vykstančių lauko renginių kokybę įrengiant lauko sceną.

Planuojama projekto vertė – 9 500 Eur.

4. Gamtos prieglobstyje

Projekto įgyvendinimo vieta – Dainavos g. 30A, Kumečių k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav.

Projekto tikslas – įrengti lauko pavėsinę ir šiltuoju metų laiku įvairias veiklas vykdyti lauke, kadangi bendruomenės namų patalpos yra mažos.

Planuojama projekto vertė – 2 904 Eur.

 

Didelės apimties Alytaus rajono viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektų kategorijoje:

1. Mažoji meno galerija poetės Onės Baliukonės sodelyje

Projekto įgyvendinimo vieta – Dusmenų g. 16C, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus r. sav.

Projekto tikslas – garsinti poetės Onės Baliukonės vardą, jos tėviškę, įkuriant mažąją meno galeriją stikliniame kupole. Lankytojų patogumui sode ir prie galerijos pastatyti daugiau suolelių, nuo sodo iki naujai kuriamos erdvės pratęsti akmenimis grįstą takelį. Viešinimui įrengti reklaminį – informacinį stendą.

Planuojama projekto vertė – 10 613,43 Eur.

2. Muzikiniai suoliukai Punios kūrėjams

Projekto įgyvendinimo vieta – Punios k., Punios sen., Alytaus r. sav.

Projekto tikslas – įamžinti Punios kaimo šviesuolių atminimą, pastatant vardinius interaktyvius muzikinius suoliukus, ant kurių atsisėdus bus galima pasiklausyti Punios himno, bei posmų apie Punią.

Planuojama projekto vertė – 10 930 Eur.

3. Poilsio erdvės sukūrimas Genių kaime

Projekto įgyvendinimo vieta – Sodų g., Genių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav.

Projekto tikslas – sutvarkyti Genių kaime apleistą žemę su tvenkiniu, pastatyti suoliukus, įrengti poilsio erdvę.

Planuojama projekto vertė – 10 169,78 Eur.

 

Balsuojant už pasirinktą projektą vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 3 pateiktus projektus kiekvienoje (didelės ir mažos apimties projektų) kategorijoje, atiduodamas po vieną balsą už kiekvieną iš trijų abiejų kategorijų projektų.

Balsavus už tą patį projektą kelis kartus, galios tik paskutinis balsavimas.

Balsuojantis asmuo turi nurodyti gimimo datą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą. Duomenys, nurodyti balsavimo metu, bus naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, tačiau jie nebus skelbiami viešai.

Papildomą informaciją teikia Alytaus rajono savivaldybės Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Bajerčienė tel. 8-315 55 548, el. paštas jurgita.bajerciene@arsa.lt

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą