Verslininkai, patyrę nuostolių dėl COVID-19, jau gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti

Lazdijų rajono savivaldybėje patvirtinta COVID-19 sukeltų padarinių mažinimo tvarka, pagal kurią verslininkai gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Šia tvarka nustatytos finansinės paramos teikimo formos ir būdai:

Iš dalies kompensuoti verslo subjektų, veiklą vykdančių savivaldybės teritorijoje, esamų darbo vietų išsaugojimo karantino laikotarpiu išlaidas;

Organizuoti ir finansuoti šachtinių šulinių geriamojo vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų bei maudymosi vietų vandens mikrobiologinių tyrimų paslaugas;

Skirti finansinę paramą kuriant naujas, paslaugoms teikti skirtas, darbo vietas nevyriausybinėse organizacijose;

Kompensuoti savivaldybės bendruomenėms komunalinių paslaugų teikimo išlaidas karantino laikotarpiu;

Atleisti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė), nuo mokesčių už Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė) esantį privačios nuosavybės teise valdomą turtą ir žemės sklypus už karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje, karantino laikotarpiu;

Atleisti žemės nuomos mokesčių mokėtojus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė), nuo mokesčio už išnuomotą valstybinę žemę, esančią savivaldybės teritorijoje, karantino laikotarpiu;

Atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą veikiančius verslo subjektus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė) karantino laikotarpiu.

Verslininkai, norintys gauti finansinę paramą, turi pateikti prašymus. Prašymai priimami ir registruojami  savivaldybės administracijos vieno langelio kabinete, atsiuntus paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, el. paštu info@lazdijai.lt.

Susipažinti su finansinės paramos gavimo formomis bei būdais, prašymų pateikimo tvarka bei būtinais pateikti kitais dokumentais galite čiahttps://teisineinformacija.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=56374

lazdijai.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą