Alytaus rajonas jau turi planą, kaip gyvens ateinančius aštuonerius metus

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2021–2028 m. Savivaldybės strateginį plėtros planą, kuriame numatyta, kokių tikslų bus siekiama artimiausius aštuonerius metus.

Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Savivaldybės vadovai su specialistais ne kartą derino, aptarė rengiamo 2021–2028 m. strateginio plėtros plano projektą, jame numatytus prioritetus, tikslus, uždavinius bei priemones.

Pasiūlymus plano projektui taip pat galėjo teikti gyventojai. Gauta pasiūlymų dėl konkrečių darbų, todėl jie bus aptariami sudarant 2021 m. savivaldybės biudžetą.

Rengiant Alytaus rajono savivaldybės aštuonerių metų plėtros planą buvo atlikta esamos vidaus ir išorės aplinkos analizė, suformuluota misija: Alytaus rajonas – tai kraštas, kuriame gera gyventi, bei vizija: sudaryti gyventojams kokybiškas, darnias, tvarias, saugias, pažangias gyvenimo ir darbo sąlygas.

Savivaldybės veikla bus vykdoma pagal tris prioritetus: 1) tvari, darni, inovatyvi ekonomikos plėtra ir išvystyta infrastruktūra; 2) sumanios, veiklios, susitelkusios bendruomenės, pažangi, socialiai atsakinga savivalda; 3) patogus, svetingas, žalias rajonas.

Prioritetams įgyvendinti naujai parengtame Strateginiame plėtros plane taip pat iškelti tikslai ir uždaviniai bei numatytos priemonės jiems įgyvendinti.

Alytaus rajono savivaldybės 2021–2028 m. strateginės plėtros planas.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą