Kviečiame siūlyti kandidatus į Alyčio seniūnaitijos seniūnaičius ir dalyvauti pakartotiniuose seniūnaičių rinkimuose!

Alytuje rugpjūčio 30 d. vyks Alyčio seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai, o rugsėjo 3 d. pakartotinai  bus renkami Alyčio (jeigu seniūnaitis nebus išrinktas I ture), Dainavos, Dvaro, Jurgiškių, Likiškių, Panemunės, Ulonų, Vidzgirio ir Volungės seniūnaitijų seniūnaičiai.

Renkant miesto seniūnaičius Alyčio seniūnaitis nebuvo renkamas, nes neatsirado nei vienas seniūnaitijos gyventojas, norintis eiti šias pareigas. Rinkimai nebuvo organizuojami ir Senamiesčio seniūnaitijoje, nes šios seniūnaitijos seniūnaitis buvo išrinktas  vos prieš metus – 2020-aisiais. 

Kandidatus į Alyčio seniūnaitijos seniūnaičius gali siūlyti bendruomeninės organizacijos, taip pat gyvenamąją vietą seniūnaitijoje deklaravusių ne mažiau kaip 20 gyventojų grupės.

Pagal administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką kandidatai į Alyčio seniūnaitijos seniūnaičius bus registruojami iki rugpjūčio 19 d. 17 val., kandidatų sąrašas bus paskelbtas rugpjūčio 23 d. Jei prireiks, pakartotiniai rinkimai vyks rugsėjo 3 d. 

Pakartotiniuose Dainavos, Dvaro, Jurgiškių, Likiškių, Panemunės, Ulonų, Vidzgirio, Volungės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimuose gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie dalyvavo I ture,  rugsėjo 3 d. nuo 8 iki 20 val. alytiškiai už  juos galės balsuoti Alytaus miesto savivaldybės priimamajame. 

Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, jis turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais, dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais. 

Seniūnaitis skatina gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga, labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais), organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti, organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti, puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Daugiau informacijos: Jūratė Grinienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. 8 620 24 184, el. p. jurate.griniene@alytus.lt

Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą