Šiemet bus atnaujintos Muzikos mokyklos ir Dzūkijos pagrindinės mokyklos patalpos

Šiemet bus tvarkomos Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos ir Alytaus muzikos mokyklos vidaus patalpos. Lėšas šių dviejų švietimo įstaigų vidui tvarkyti Alytaus miesto savivaldybė gavo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Tikimasi, kad remonto darbai šiose mokyklose prasidės vasarą.

Po remonto Dzūkijos pagrindinės mokyklos kabinetuose bus ne tik šviesiau ir šilčiau, bet ir atsiras daug naujų kūrybiškumo skatinimo erdvių – laisvalaikio zona, daugiafunkcė edukacinė ir bendravimo erdvės, 3D mokomųjų objektų klasė ir kt.

„Šalia šios mokyklos valgyklos esančiame fojė planuojama įrengti aktyvaus laisvalaikio zoną, pritaikytą judriosioms pertraukoms organizuoti. Joje mokiniai galės žaisti stalo tenisą ar stalo futbolą. Pirmajame mokyklos aukšte atsiras daugiafunkcė edukacinė erdvė – mažasis amfiteatras. Joje bus eksponuojamos mokyklos mokinių darbų parodos, vyks įvairūs renginiai, kita neformaliojo ugdymo veikla", – apie planuojamus pasikeitimus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje pasakoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilmantas Pajada.

Mažajame amfiteatre taip pat planuojama sumontuoti integruotą kompiuterį liečiamu ekranu – jis būtų naudojamas mokinių pristatymams rodyti, informacijai skelbti ir įvairiai interaktyviai veiklai vykdyti.

Bendravimo erdvėje, kuri, tikimasi, skatins virtualų bendradarbiavimą bei ugdys mokinių kūrybiškumą, bus sumontuoti mobilieji baldai, o kompiuteriais ir išmaniąja įranga mokiniams atsiras galimybė formuoti įvairių dydžių mobilias grupes ir kartu jose dirbti.

Šios mokyklos koridoriuose taip pat planuojama pastatyti skirtingų aukščių suolus, skirtus individualiam darbui ir darbui poromis. Visose klasėse bus įrengtos rašomos, skirtingais dažais nudažytos sienos.

Dar šiemet turėtų pradėti keistis ir Alytaus muzikos mokyklos vidus. Čia planuojama suremontuoti dalį šios neformaliojo švietimo įstaigos patalpų, įrengti žaibosaugą, atnaujinti šildymo sistemą, elektros apšvietimą, elektroninius ryšius, vidaus vandentiekį ir nuotekas, įsigyti kompiuterinę įrangą, baldus ir kai kuriuos muzikos instrumentus.

„Mokykla pastatyta prieš 40 metų. Per šį laiką viduje buvo atliekami tik kosmetiniai remonto darbai", – teigia Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė ir priduria, kad planuojami Alytaus muzikos mokyklos vidaus remonto darbai be galo džiugina mokyklos bendruomenę. Anot jos, muzikos mokykloje reikia pakeisti elektros instaliaciją, ji jau ne kartą kėlė įvairių problemų. Ne kartą dėl senų vamzdynų buvo užpilti mokyklos koridoriai, tad juos pakeisti taip pat yra būtina. Sutvarkiusi vidaus patalpas, anot direktorės, Alytaus muzikos mokykla planuoja pagerinti bei išplėsti neformaliojo švietimo veiklą. Šios neformaliojo švietimo įstaigos programa pasipildys etnokultūriniu ugdymu (dainavimas, solfedis, šokamieji žaidimai, ritmika, kanklės) ir muzikinio teatro užsiėmimais (sceninis judesys, choras, šokis, vaidyba).

Lėšos abiejų šių švietimo įstaigų vidaus remonto darbams skirtos Alytaus miesto savivaldybei pateikus Modernių ir saugių erdvių kūrimo Dzūkijos pagrindinėje mokykloje Alytuje ir Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimo gerinimo projektų paraiškas.

Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remonto darbams iš struktūrinių fondų skirta 607 744 Eur, o Alytaus muzikos mokyklai – 337 771 Eur.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą