Patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės veiklos planas


Įvairūs darbai ir projektai Alytaus rajone vyks pagal patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (SVP).
Vadovaujantis SVP, organizuojama savivaldybės veikla, pagal jo programas sudaromas savivaldybės biudžetas. Planas rengiamas ir kasmet teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai, numatant savivaldybės veiklą trejiems metams į priekį.
SVP programose numatytas vykdyti priemones planuojama finansuoti iš įvairių šaltinių: savivaldybės lėšų (iš jų – savivaldybės biudžeto lėšų, dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšų), valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšų ir kitų šaltinių.
2018 m. SVP programoms numatoma išleisti 32 mln. 381,7 tūkst. Eur iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų didžiąją dalį sudaro savivaldybės biudžeto lėšos – 23 mln. 923,9 tūkst. Eur. Taip pat planuojama panaudoti 8 mln. 457,8 tūkst. Eur lėšų iš kitų šaltinių.
2018, 2019, 2020 metų SVP programų finansavimo apimtys iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių nurodomos remiantis savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktu lėšų poreikiu ir yra preliminarios.
Preliminariai SVP programoms įgyvendinti 2019 m. reikės 30 mln. 359,3 tūkst. Eur, 2020 m. – 30 mln. 146,6 tūkst. Eur.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą