Mirė pirmasis Alytaus rajono garbės pilietis, buvęs Alovės klebonas Stanislovas Stankevičius

Alytaus rajono savivaldybės vadovai su giliu liūdesiu praneša, kad balandžio 5 d. 8.30 val. į Amžinybę iškeliavo buvęs ilgametis Alovės klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius (1934-05-12 – 2023-04-05). Jis bus pašarvotas Alovės Švč. Trejybės bažnyčioje, šiandien 18 val. aukojamos šv. Mišios, laidoti planuojama penktadienį, balandžio 7 d. 11 val.

Alytaus rajono garbės piliečio vardas monsinjorui S. Stankevičiui buvo suteiktas 2007 m. Jis buvo pirmasis gavęs šį titulą, taip pat pelnęs Metų dvasininko apdovanojimą. Tuomet jis tarnavo žmonėms Alovės ir Ryliškių parapijose. Iš viso monsinjoras Alytaus rajone be pertraukos tarnavo 53-ejus metus. Tik praėjusiais metais, sulaukęs 88-erių, dėl ligos atsisveikino su klebono pareigomis ir perdavė jas Daugų parapijos klebonui Vidui Jelinskui.

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas įteikė monsinjorui Padėką už viso gyvenimo nuopelnus, nes didžioji dalis kunigo gyvenimo prabėgo būtent dirbant sielovados darbą Alytaus rajone.

Meras A. Vrubliauskas sako, kad su Tėveliuku vadinamu klebonu jį siejo ypatingas ryšys.

„Tai buvo nepaprastas žmogus. Aš dėkoju Dievui, kad tiek metų galėjau bendrauti su Tėveliuku, pas jį lankytis, su juo apie daug ką kalbėtis, stebėti tikrąją jo tarnystę. Jis kiekviename žmoguje įžvelgdavo tik gera, nors visko savyje turime kiekvienas. Visada tardavo gerą žodį. Prisiminsiu jį kaip Dievo kareivį, tikrą Dievo ir žmonių tarną. Tegul ilsisi ramybėje“, – sako Alytaus rajono savivaldybės vadovas Algirdas Vrubliauskas.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą