Darbdaviai kviečiami teikti paraiškas Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2018 m. programos įgyvendinimui

 

Alytaus rajono savivaldybės administracija kviečia darbdavius pakartotinai teikti paraiškas Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2018 m. programai įgyvendinti.
Paraiškas gali teikti: viešosios įstaigos, verslo įmonės, bendruomenės, kitos ne pelno siekiančios organizacijos, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus rajone, Alytaus rajono gyventojai, vykdantys veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, ūkininkai, įregistravę savo ūkį Alytaus rajone.
Darbdaviams, įdarbinusiems pagal terminuotą darbo sutartį Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokama darbo užmokesčio kompensacija (50 proc.) už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį (įskaitant SODRĄ) ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant SODRĄ).
Programos dalyvių laikino darbo trukmė ne ilgiau kaip iki 2018-11-30. Planuojama darbų pradžia 2018-06-15.
Darbdavys, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, savivaldybei turi pateikti:
1. Laisvos formos prašymą dėl dalyvavimo Užimtumo didinimo 2018 m. programoje.
2. Užpildytą paraišką.
3. Lėšų apskaičiavimo lentelę.
4. Pareiškėjo deklaraciją.
Užimtumo didinimo programos laikinųjų darbų įgyvendinimo paraiškos su kitais dokumentais priimamos iki š. m. birželio 8 d. 15.00 val. Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimamajame, adresu: Alytus, Pulko g. 21. Informacija teikiama Ekonomikos skyriuje, tel.: (8 315) 55 538, 74 760.
Tikslius priemonių aprašymus (paraiškos formą, lėšų apskaičiavimo lentelę ir kitus dokumentus) galima rasti Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainės www.arsa.lt skyriuje ,,Gyventojams“ → ,,Gyventojų užimtumas“ → ,,Užimtumo didinimo programa“ → Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-28 įsakymas Nr. D1-225 „Dėl užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Atsidarę dokumentus, išsaugokite reikalingas formas ar priedus, užpildykite ir pateikite.

Alytaus rajono savivaldybės administracija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą