Alytaus rajonas užmezgė naujus ryšius su Italijos savivaldybėmis


Alytaus rajono savivaldybės delegacija, įgyvendindama projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“, su darbinu vizitu lankėsi Italijoje. Projekto tikslas – pagerinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos ir Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro bei seniūnijų skyrių, susijusių su paslaugų ir asmenų aptarnavimu, kurie teikia gyventojams tokias pačias viešąsias kultūros paslaugas, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę.
Alytaus rajono delegacija Romoje susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Italijos Respublikoje Ričardu Šlepavičiumi, kultūros atašė Julija Reklaite, lietuvių bendruomenės pirmininke Elze Di Meglio, lankėsi ir bendradarbiavimo ryšius užmezgė su Italijos miestų Veletrio (Velletri) ir Fraskačio (Frascati) savivaldybėmis, domėjosi vietos amatais.


Italus domina kokybiška kultūra

 

Lietuvos ambasadorius Italijos Respublikoje R. Šlepavičius Alytaus rajono delegaciją priėmė lietuvių namuose - villa Lituania. Su ambasadoriumi diskutuota apie kultūrą, ekonomiką, verslą.
Kalbėdamas apie ekonomiką, R. Šlepavičius pažymėjo, kad Italijos ir Lietuvos ekonominis bendradarbiavimas užima dešimtą vietą tarp šalių. „Praėjusiais metais pirmą kartą prekyba tarp Lietuvos ir Italijos prekėmis viršijo 2 milijardus eurų, paslaugomis sudarė apie 50 milijonų eurų, o investicijos yra ta sritis, kurioje reikia daug dirbti. Lietuvoje verslo sąlygos ir mokestinė sistema italų verslininkams patrauki, tačiau investuotojams trūksta informacijos apie Lietuvą, jos identifikavimą“, – kalbėjo ambasadorius. Jis pažymėjo, kad investicinėje srityje ieškoma sričių, kurios kurtų aukštesnę pridėtinę vertę.
Ambasadorius teigė, kad Popiežiaus vizitas Lietuvoje labai prisidėjo prie Lietuvos žinomumo didinimo Italijoje. „Pagrindinė Italų televizija tiesiogiai transliavo Mišias iš Kauno, nušvietė patį vizitą“, – sakė R. Šlepavičius.
Ambasadorius pasveikino Alytaus rajono savivaldybės iniciatyvą bendradarbiauti su Italijos savivaldybėmis, nes Lietuvos ir Italijos savivaldybių bendradarbiavimo ryšiai dar nėra pakankamai išplėtoti.
Kultūros atašė Italijoje J. Reklaitė sakė, kad Italija ta šalis, kuri save pasauliui prisistato per kultūrą. „Taigi jiems siūloma kultūra turi būti aukščiausio lygio. Italams patinka teatras, bet jie ne visada išgali jį įpirkti, nori parodų, bet jas atvežti brangu. Italai turi daug paveldo objektų, kuriems taikomi labai griežti apsaugos reikalavimai. Jiems ekonomiškai sunku išlaikyti savo kultūrą“, – pastebėjimais dalijosi kultūros atašė Italijoje.
Ji pažymėjo, kad mūsų šalis italams įdomi, o nustebinti galime kokybiška, modernia kultūra.
„Mano kryptis – šiuolaikinis menas ir kultūra. Tai sritis, kurioje mes pirmaujame, esame įdomūs. Tačiau siekiant italus sudominti reikia įdėti pastangų“, – teigė J. Reklaitė. Jos dėka pirmą kartą buvo surengtas kultūros festivalis, vykęs ne tik Romoje, bet ir kituose Italijos miestuose.
Lietuvių bendruomenėje – moterys
Pirmoji lietuvių bendruomenė Italijoje buvo įkurta politiniu pagrindu 1952 m., ją sudarė pabėgėliai vyrai.
„2002 m. bendruomenę atkūrėme. Jos pagrindas moterys – meilės emigrantės – sukūrę šeimas Italijoje. Romoje aktyvių bendruomenės narių apie 50. Bendruomenės grupelės veikia ir kituose miestuose“, – kalbėjo 13 metų Italijoje gyvenanti Lietuvių bendruomenės pirmininkė Elzė Di Meglio (Simonkevičiūtė), vadovaujanti šeštadieninei lituanistinei mokyklai „Bitutė“. Pasak pirmininkės, lietuvių noras burtis yra ne tik siekiant išlaikyti tradicijas viduje, bet skleisti gerąją žinią apie Lietuvą.
Oficialiai Italijoje registruota daugiau kaip 5000 Lietuvos piliečių, tačiau spėjama, kad tiek pat jų gyvena neužsiregistravę.
Užmegzti ryšiai
Alytaus rajono delegacija susitiko su Veletrio (Velletri) ir Fraskačio (Frascati) savivaldybių vadovais.
Veletrio savivaldybėje delegaciją priėmė Veletrio meras Sindaco Orlando Pocci ir tarybos pirmininkas Sergio Andreozzi, savivaldybės skyrių vadovai.
60 tūkst. gyventojų turinčios savivaldybės meras S. O. Pocci ne tik pasveikino Alytaus rajono delegaciją atvykus, bet nustebino žiniomis apie mūsų kraštą. „Mūsų, kaip ir jūsų savivaldybės yra kaimiškos, vyrauja žemės ūkis, tad turime daug bendro“, – kalbėjo Veletrio meras.
Veletrio savivaldybės vadovai domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis su Alytaus rajonu, kalbėjo apie projektus švietimo, kultūros srityje, dėl kurių finansavimo galima savivaldybėms tiesiogiai kreiptis į Europos Komisiją. Aptarė Italijos ir Lietuvos savivaldos sistemą, priskirtas jai funkcijas, teikiamas kultūros paslaugas ir paveldo objektų priežiūrą.
Padėkodamas už gerosios patirties sklaidą, Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas pakvietė Veletrio savivaldybės merą S. O. Pocci atvykti į Alytaus rajoną.
Socialiniai ir kultūriniai klausimai buvo aptarti nedidelėje Fraskačio savivaldybėje. Alytaus rajono delegaciją pasitiko šios savivaldybės mero pavaduotojas Basilio Ventura ir Socialinio reikalų departamento vadovė Alessia De Carli, kuri pristatė paramos fondus, gaunamą finansavimą įvairiems socialiniams, kultūriniams projektams. A. De Carli pažymėjo, kad jų savivaldybė vykdo socialinius-kultūrinius projektus, kurių tikslas vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems padėti per kultūrą pažinti kraštą. „Tokie projektai leidžia labiau žmonės integruotis į bendruomenę, gerina jų emocinę būseną, nuteikia pozityviai“, – kalbėjo A. De Carli. Ji pažymėjo, kad savivaldybė įvairių fondų lėšomis įgyvendina integracinius-kultūrinius projektus, skirtus pabėgėliams.
A. Vrubliauskas pasidžiaugė užmegztais kontaktais su Veletrio ir Fraskačio savivaldybėmis, įdomiomis diskusijomis ir pasidalinta gerąja patirtimi, kuri pravers rengiant projektus ateityje.
Alytaus rajonas bendradarbiauja su Miggiano savivaldybe. 2008 m. meras A. Vrubliauskas ir tuometinis Miggiano savivaldybės meras A. D. Vino pasirašė susigiminiavusių miestų priesaiką.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą