Aptarti žemdirbiams aktualūs klausimai

 

Alytaus rajono žemdirbių situaciją dėl lietaus padarytų nuostolių, medžiojamųjų gyvūnų žalos, melioracijos problemas pasitarime aptarė savivaldybės žemės ūkio specialistai.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius supažindino seniūnijų žemės ūkio specialistus su situacija dėl žemdirbiams lietaus padarytų nuostolių. Alytaus rajone buvo padaryta 85 ūkininkų, kurie augina daugiau kaip 50 ha javų, žodinė apklausa. Jau rugsėjo viduryje buvo žuvę 52 ha žirnių, 19 ha žieminių kviečių, 16 ha vasarinių kviečių, 3 ha žieminio rapso, 2 ha vasarinio rapso, 15 ha žieminių kvietrugių, 15 ha avižų, 10 ha vasarinių miežių.
Nors rajono savivaldybė nepaskelbė ekstremalios padėties, žemdirbiai gali rašyti prašymus dėl žalos atlyginimo ir teikti juos seniūnijoms. „Prašome ūkininkus prašymus pateikti iki spalio 25 dienos“, – atkreipė dėmesį Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius. Jame būtina nurodyti pasėlio kodą (pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių), kontrolinio žemės sklypo numerį, lauko numerį, plotą iš viso, iš jų žuvusių pasėlių plotą, žuvusio ploto dalį procentais. Jei turi, ūkininkai prie prašymo gali pridėti ir nuostolius įrodančias nuotraukas ar kitą įrodymą. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu bus sudaryta komisija, kuri išmatuos laukus ir surašys apžiūros aktą bei pažymą. Visa surinkta medžiaga bus perduota Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui, kuris perduos Žemės ūkio ministerijai.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus pirmininkas Evaldas Dainauskas kalbėjo apie šernų daromus nuostolius pasėliams ir vilkų – gyvuliams, paaiškino reikalavimus paramai už padarytą žalą gauti. Patyrus žalą reikia kreiptis į seniūniją, o seniūnas organizuoja komisijos darbą. Dažnai pasitaiko atvejų, kad dokumentai paruošiami netinkamai, pateikiami prašymai, bet nenurodoma, kokia žala padaryta ir kas ją padarė. Pasak E. Dainausko, ne visais atvejais reikalinga komisija, kad nustatytų, koks gyvūnas padarė žalą, tai atlikti gali ir medžiotojų būrelio narys. Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad į įvykio vietą turėtų būti kviečiami medžiotojai iš karto, o ne praėjus savaitei. Pasak jo, pasitaiko atvejų, kad nuvykus randamas jau tik naminį gyvūną žymėjęs auskaras, todėl sudėtinga nustatyti, kas padarė žalą.
E. Dainauskas kalbėjo apie bebrų daromą žalą. Jis pažymėjo, kad net ir žalos įvertinimo komisijai ne visada aišku, kaip pagal dabar galiojančią žalos nustatymo metodiką vertinti nuostolius. Todėl yra ruošiamas įstatymo pakeitimas, kurio procese dalyvauja ir E. Dainauskas.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius supažindino žemės ūkio specialistus su melioracijos problemomis ir informavo, kad savivaldybė planuoja atlikti melioracijos sistemų remontą keliose rajono kadastrinėse vietovėse. Taip pat svarstoma galimybė apie melioracijos įrenginių remontą prisidedant patiems ūkininkams.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą