Laikiniems darbams buvo įdarbinta virš 160 gyventojų

Siekiant padėti gyventojams įsidarbinti, įsitraukti į darbo rinką ar įgyti patirties, Lazdijų rajono savivaldybėje jau ne pirmus metus buvo įgyvendina Užimtumo didinimo programą, kurios pagrindinis tikslas – stiprinti darbo įgūdžius, siekiant suteikti galimybę bedarbiams laikinai įsidarbinti, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, atstatyti turimus darbo įgūdžius, kelti motyvaciją dirbti ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, mažinti socialinę-konkurencinę atskirtį, teikti socialinę naudą vietos bendruomenei.

Užimtumo didinimo programa buvo įgyvendinama dviem etapais: I etapas – nuo 2018-04-01 iki 2018-11-30; II etapas – nuo 2018-10-15 iki 2018-12-29. Nors Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skyrus lėšas metų pradžioje buvo įdarbinta keliasdešimt darbo ieškančių asmenų, Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio iniciatyva, siekiant mažinti bedarbystės lygį rajone, buvo dar du kartus kreiptasi į ministeriją dėl papildomų lėšų gavimo. Gavus papildomas prašomas lėšas atsirado galimybė papildomai įdarbinti dar apie 100 darbo ieškančių Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų. Tad iš viso Užimtumo didinimo programoje minėtuoju laikotarpiu buvo įdarbinta net kiek daugiau nei 160 Lazdijų krašto gyventojų.

Įdarbinti galėjo būti asmenys, registruoti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo misterijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyriuje, o prioritetas dalyvauti programoje buvo teikiamas gaunantiems piniginę socialinę paramą, vyresniems kaip 40 metų darbingiems bedarbiams, rūpintiniams, asmenims patiriantiems socialinę riziką (asmenims iš šeimų, kurių du ar daugiau šeimos narių registruoti darbo biržoje, motinoms (įmotėms), tėvams (įtėviams), auginantiems daugiau nei du vaikus iki 18 metų, nepilnamečių vaikų globėjams (rūpintojams), ilgalaikiams bedarbiams). Vieno gyventojo laikinųjų darbų trukmė galėjo būti iki 6 mėnesių.

Asmenys laikinai ieškantys darbo buvo įdarbinti Lazdijų rajono savivaldybės įmonėse, įstaigose, organizacijose: Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje, VšĮ „Lazdijų ligoninė“, Veisiejų ir Metelių regioninių parkų direkcijose, VšĮ „Lazdijų socialinių paslaugų centras“,UAB „Lazdijų šiluma“, VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“, Seirijų ir Varnėnų bendruomenėse, Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Lazdijų Šv. Onos bažnyčios parapijoje ir kt. Buvo atlikti laikinieji darbai: valstybinių parkų teritorijų tvarkymas, melioracijos ir hidrotechnikos statinių, valstybinės žemės ir kito valstybės turto tvarkymas ir priežiūra, darbai antrinės sveikatos priežiūros įstaigose, pagalbiniai darbai, teikiant socialinę pagalbą, archyvinių dokumentų ir kitų dokumentų tvarkymo darbai. Šiai Užimtumo didinimo programai įgyvendinti iš Lietuvos Respublikos biudžeto buvo skirta 250 tūkst. eurų., vidutiniškai apie 2090,30 Eur. vienam asmeniui.

Lazdijų rajono  savivaldybės informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą