Prisiekė Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai, vienbalsiai išrinktas vicemeras


2019 metų balandžio 18 dieną darbą pradėjo devintojo šaukimo Alytaus rajono savivaldybės taryba. Priesaikas davė 25 išrinkti tarybos nariai. Tarybai vadovaus Alytaus rajono gyventojų tiesiogiai rinktas meras Algirdas Vrubliauskas. Pirmojo posėdžio metu paskirtas Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
6 moterys, 19 vyrų
Pirmąjį 2019-2023 metų kadencijos Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdį pradėjo Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Jolita Gruzinskienė.
„Alytaus rajono savivaldybės tarybą rinko 13 516 rajono gyventojų, kurie sudaro daugiau kaip 56 % rinkėjų. Šiuose rinkimuose į 25 tarybos narių vietas pretendavo 210 kandidatų. Mero rinkimuose dalyvavo septyni kandidatai“, – sakė J. Gruzinskienė.
Alytaus rajono savivaldybės tarybą sudaro 4 partijų atstovai. Daugiausiai mandatų iškovojo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija, jai atstovaus 13 tarybos narių, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai – 8, Lietuvos socialdemokratų partijai – 2, Darbo partijai – 2.
Tarp 25 naujai išrinktų tarybos narių yra 6 moterys ir 19 vyrų. Pasikeitė 10 tarybos narių.
Priesaikos ir inauguracija
Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė J. Gruzinskienė priėmė tarybos narių priesaikas.
Kiekvienas tarybos narys, padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė gerbti ir vykdyti LR Konstituciją, įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.
„Tepadeda man Dievas“, – priesaiką baigdavo tarybos narys.
Tarybos narių parašais patvirtinti priesaikos tekstai perduoti saugoti Alytaus rajono savivaldybės administracijai. Naujai išrinktiems tarybos nariams įteikti tarybos nario pažymėjimai ir ženkliukai. Merui A. Vrubliauskui regalijas – mero grandinę, skeptrą ir ženklą įteikė Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė Monika Ražanauskienė.
A. Vrubliauskas padėkojo gyventojams už dar kartą suteiktą progą tęsti darbus. „Ateinu ne vadovauti, o būti Jūsų pagalbininku, ne tik išklausančiu tai, kas Jums labiausiai rūpi, bet ir ieškančiu bei randančiu geriausius sprendimus, leidžiančius padaryti Jūsų gyvenimą laimingesniu“, – kalbėjo rajono vadovas.
Tarybos narius jis kvietė susitelkti bendram darbui, girdėti klausiantįjį ir išklausyti kalbantįjį.
„Džiugu, kad į mūsų gretas įsilieja net 10 naujų tarybos narių – būkite aktyvūs, žingeidūs, novatoriški, savo krašto patriotai ir puoselėtojai. Tegul Jūsų idėjos būna naudingos rajonui ir kiekvienam jame gyvenančiajam. Sveikinu ir perrinktus Tarybos narius. Jūs savo darbu įrodėte, kad žmonės Jumis gali pasitikėti. Jūsų sukaupta patirtis labai svarbi sklandžiam Tarybos darbui“, - sakė A. Vrubliauskas.
Merą sveikino ir prasmingo darbo linkėjo Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis, Petras Valiūnas, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius ir išrinktas meras Nerijus Cesiulis, Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė, Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arūnas Lekavičius ir Alytaus regiono profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Miliauskė, kiti garbingi svečiai.
Išrinktas vicemeras, paskelbtos frakcijos
Antrajai posėdžio daliai pirmininkavo meras A. Vrubliauskas.
Pasibaigus įgaliojimų laikui, priimti sprendimai dėl savivaldybės administracijos direktoriaus Gedimino Krasausko ir direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pranskevičiaus atleidimo iš pareigų.
Administracijos direktoriaus funkcijos nuo šių metų balandžio 19 d. iki bus paskirtas rajono savivaldybės administracijos direktorius, pavestos vykdyti savivaldybės Finansų ir investicijų skyriaus vedėjai Gintarei Jociunskaitei.
Pirmame posėdyje buvo renkamas vicemeras. Meras A. Vrubliauskas į šią poziciją pasiūlė tarybos narę Dalią Kitavičienę.
Tarybos narių slaptu balsavimu už D. Kitavičienės kandidatūrą balsavo visi 25 tarybos nariai.
D. Kitavičienė mero pavaduotojos pareigas pradės eiti nuo šių metų balandžio 19 d.
Posėdžio metu pateikti vieši pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, savivaldybės tarybos daugumos ir Savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.
Frakcijas įkūrė Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos nariai.
Valdančiąją daugumą sudarė 13 Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir 2 Lietuvos socialdemokratų partijų nariai. Mažumos-opozicine frakcija pasiskelbė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 8 nariai.
Posėdžio pabaigoje meras A. Vrubliauskas už darbą padėkojo vicemerui Arvydui Balčiūnui, mero patarėjui Ramūnui Bielevičiui, administracijos direktoriui Gediminui Krasauskui, administracijos direktoriaus pavaduotojui Virgilijui Pranskevičiui.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą