Sauskelnių kompensavimo tvarka yra diskriminuojanti asmenis dėl amžiaus ir negalios


Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo tvarką, asmenys diskriminuojami dėl jų amžiaus ir negalios. Sprendimas priimtas po to, kai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi asmuo su negalia, kuriam, kai jis sulaukė 18 metų, per mėnesį kompensuojamų sauskelnių skaičius sumažėjo nuo 60 iki 45 vienetų, taip pabloginant jo situaciją.
Skunde teigiama, kad sulaukus pilnametystės, sveikatos būklė ir medicinos pagalbos priemonių poreikis nepasikeitė, todėl, pasak pareiškėjo, taip sumažinus skiriamų kompensuojamų priemonių kiekį, jis diskriminuojamas dėl amžiaus ir negalios.
Sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė šį sumažinimą motyvavo lėšų stygiumi Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete. Jos teigimu, atsižvelgiant į Valstybinės ligonių kasos duomenis, norint suaugusiems kompensuoti tokį patį sauskelnių kiekį kaip ir vaikams (60 vienetų), papildomai reikėtų 4,84 milijonų eurų.
Tyrimo metu Sveikatos apsaugos ministerija nepateikė objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįsti skirtingą medicinos pagalbos priemonių skyrimo tvarką, siejamą su amžiumi.
Lygių galimybių įstatymas įpareigoja valstybės institucijas užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos teisės ir galimybės nepaisant amžiaus ir negalios. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija nustato, kad asmenys su negalia turi teisę į aukščiausią įmanomą sveikatos lygį jų nediskriminuojant dėl neįgalumo. Valstybės narės yra įpareigotos teikti sveikatos paslaugas, kurios yra būtinos asmenims su negalia būtent dėl jų neįgalumo, bei imtis visų atitinkamų priemonių, kad užtikrintų galimybę gauti sveikatos paslaugas už prieinamą kainą.
Įvertinusi situaciją, A. Skardžiuvienė teigia: „Valstybė turi tinkamai pasirūpinti asmenimis su negalia jų nediskriminuojant. Šiuo atveju sauskelnių kompensavimas žmonėms su negalia diferencijuojant juos pagal amžių yra visiškai nepateisinamas, kai asmens sveikatos būklė nepasikeitė ir sauskelnių poreikis nesumažėjo.“.
Nustačiusi Lygių galimybių įstatymo pažeidimą, kontrolierė kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą siūlydama keisti medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką taip, kad ji užtikrintų būtinų produktų įsigijimą nepriklausomai nuo asmenų amžiaus ir negalios.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą