Nuo gegužės 24 dienos įsigalioja reikalavimai stovyklų organizatoriams ir pakeitimai organizuojant neformalųjį švietimą

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės operacijų vadovas nustatė sveikatos saugos reikalavimus vaikų vasaros stovykloms, nuo šiandien įsigalioja ir švelnesnės karantino sąlygos vaikų bei suaugusiųjų neformaliajam švietimui.

Reikalavimai vaikų vasaros stovykloms

Vaikų vasaros stovyklose vienoje grupėje galės būti iki 15 vaikų. Vienam vaikui turi būti  užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m² plotas. Numatytas grupių izoliacijos principas: kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, stovyklos veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto.

Grupės vadovas stovyklos pamainos metu dirbs tik su viena grupe. Šis reikalavimas netaikomas grupių vadovams, kurie bus persirgę COVID-19 liga ir nuo teigiamo tyrimo rezultato bus praėję ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

Bus reikalinga užtikrinti, kad vaikai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, tiesiogiai nedalyvaujančiais stovyklos veiklose, ar kitais pašaliniais asmenimis. Stovykloje turi būti pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą stovyklos veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Taip pat galioja bendra nuostata dėl kaukių dėvėjimo viešose erdvėse: vyresni nei 6 metų vaikai, taip pat kiti asmenys turės dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kitas veido apsaugos priemones. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims (rekomenduojamas skydelis), taip pat vaikams, kai jie sportuoja. Kaukių nereikia atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų žmonių.

Stovyklaujančių vaikų sveikatos būklė turės būti stebima. Jeigu vaikas pradėjo karščiuoti, kosėti, pasireiškė kiti infekcijos požymiai, jis nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų tam pritaikytoje patalpoje, informuoti jo tėvai. Vaiko tėvams atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

Stovyklose taip pat turės būti stebima darbuotojų sveikata, sudarytos sąlygos matuotis kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdami palikti stovyklą ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Jeigu stovyklos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsdama privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

Darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, draudžiama dirbti kontaktiniu būdu.

Stovyklos uždarose erdvėse turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai, taip sudaryta galimybė stovyklos veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai.

Patalpos, kuriose vykdomos stovyklos veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) – valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei naudojamos bendros patalpos, po kiekvienos grupės veiklos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

Maitinimą rekomenduojama organizuoti atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir vaikai bus maitinami tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo bendra maitinimo organizavimo patalpa išvėdinama ir išvaloma.

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas nuo gegužės 24 dienos

Nuo gegužės 24 d. švelninamos karantino sąlygos neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų užsiėmimams. Vaikų užsiėmimuose uždarose erdvėse gali dalyvauti daugiau – iki 10 mokinių, atvirose erdvėse - viena neformaliojo vaikų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 mokiniai. Uždaroje erdvėje vienam mokiniui, besiugdančiam grupėje, reikia užtikrinti ne mažesnį nei 10 m2 plotą, o jeigu to neįmanoma, ugdymas vykdomas vienam mokiniui individualiai.

Praktiniuose suaugusiųjų mokymuose, kituose užsiėmimuose, egzaminuose, kurie organizuojami uždarose erdvėse, gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 suaugusių žmonių. Paslaugas teikiantys darbuotojai neįskaitomi. Grupėje vienam asmeniui užtikrinamas ne mažesnis nei 10 m2 plotas. Jeigu to neįmanoma, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar neformaliojo profesinio mokymo užsiėmimas teikiamas individualiai vienam žmogui. Atvirose erdvėse gali dalyvauti viena neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 žmonės.

Jei užsiėmime dalyvauja tik pasiskiepiję ar Covid-19 liga persirgę, ar pagal nustatytą tvarką besitestuojantys žmonės, nustatytų atstumų ar grupių dydžio reikalavimai nėra taikomi.

 

Operacijų vadovo sprendimas

SMM.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą