KVIEČIAME IKI 2021 M. RUGSĖJO 22 D. UŽSIRAŠYTI Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS

Kviečiame mokinius pasirinkti mėgstamą popamokinę veiklą ir kreiptis į Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus dėl galimybės dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo (toliau-NVŠ) veiklose 2021 m. spalio–gruodžio mėnesiais.

 Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.

Finansavimo laikotarpis - 2021 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d.

Dėl dalyvavimo veiklose reikia kreipti į neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki 2021 m. rugsėjo 22 d.

Teisę gauti NVŠ lėšas turi mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas.

Pasirinkus NVŠ programą, turi būti pasirašoma sutartis tarp NVŠ teikėjo ir mokinio tėvų (globėjų).

Lazdijų rajono savivaldybė iki 2021 m. rugsėjo 24 d. 15.00 val. priima NVŠ teikėjų paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Paraiškas gali teikti visi NVŠ programų vykdytojai, ketinantys pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą, o finansavimas skiriamas tiems NVŠ teikėjams, kurie yra akreditavę savo programas.

NVŠ dokumentai (prašymas dėl programos vykdymo, mokinių sąrašas iš Mokinių registro suformuotas 2021-10-01, NVŠ programos veiklos planą, verslo liudijimų kopijas) siunčiami paštu info@lazdijai.lt arba per DVS (DocLogix). Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc) arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (PDF).

Papildoma informacija teikiama tel. 8 612 97 403, el. p. aukse.stirbiene@lazdijai.lt

lazdijai.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą