Nauja lankomumo tvarka pasiteisina – šiais mokslo metais mokiniai praleidžia mažiau pamokų

Dviejų pirmųjų šių mokslo metų mėnesių duomenys rodo, kad mokinių pamokų lankomumas gerėja. Spalį mokyklos lankomumas pagerėjo 19 proc., palyginti su pernai metų tuo pačiu mėnesiu.

„Nors nauja lankomumo tvarka taikoma tik du mėnesius, gerėja ne tik mokyklos lankomumas, fiksuojame ir vertybinio požiūrio pasikeitimą. Į pamokų praleidinėjimą be aiškios priežasties atsakingiau ir rimčiau žiūri tiek mokyklos, tiek mokytojai ir mokiniai. Mokyklų vadovai taip pat pastebi ir gerąja linkme pakitusį tėvų požiūrį“, – pastebi švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. 

Spalį tėvų dėl ligos pateisintų pamokų vidurkis per mėnesį sumažėjo dvigubai – nuo 5,6 pernai spalį iki 2,8 pamokų šiemet tą patį mėnesį. Pateisintų pamokų dėl ligos (kada buvo kreiptasi į gydymo įstaigą) taip pat nežymiai sumažėjo – nuo 1,3 (2022 m. spalį) iki 1,1 pamokos (2023 m. spalį).

Patikslintais rugsėjo mėnesio lankomumo duomenimis, gautais iš Valstybinės duomenų agentūros, mokyklos lankomumas pagerėjo 23 proc., palyginti su pernai metų tuo pačiu mėnesiu. Anksčiau, remiantis išankstiniais duomenimis, buvo skelbta, kad rugsėjį mokinių lankomumas buvo pagerėjęs 15 proc. 

Įsiklausiusi į mokyklų vadovų keliamą pamokų lankomumo problemą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prieš naujus mokslo metus parengė Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarką. Tokia visoms mokykloms bendra tvarka parengta pirmą kartą, ja vadovaudamosi mokyklos pasirengia savo tvarkas, tačiau išlaiko nustatytus bendrus principus. Nuo šio rugsėjo tėvai gali pateisinti 5 mokymosi dienas per mėnesį, praleistas dėl ligos. Taip pat gali pateisinti ir daugiau pamokų, praleistų dėl objektyvių aplinkybių, pvz., dėl nepalankių oro sąlygų, įvykių, susijusių su eismo sutrikimais, ir kt. Mokykla savo tvarkoje gali nusistatyti ir pateisinti ir daugiau mokymosi dienų, jei atsiranda objektyvios ir pagrįstos priežastys.

Praleistas mokinių pamokas gali pateisinti ir mokyklos vadovas, jei mokinys dalyvauja sporto varžybose, olimpiadoje ar kitame renginyje, jei mokinys turi kvietimą atvykti į valstybinę ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pvz., pedagoginę psichologinę tarnybą, jei mokiniui suteiktos poilsio dienos už atstovavimą mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis. 

Lankomumo tvarkoje taip pat numatyti trys reagavimo žingsniai, jei mokinys be pateisinamos priežasties sistemingai praleidinėja pamokas. Jeigu mokinys negali pateikti informacijos apie pamokų praleidimo priežastis, mokyklos atsakingi darbuotojai susisiekia su tėvais, domisi nelankymo priežastimis. Jei praleidimai be pateisinamos priežasties kartojasi, įsitraukia mokyklos vaiko gerovės komisija, kartu ieškoma pamokų nelankymo problemos sprendimo būdų. Jei po mokyklos pagalbos suteikimo situacija nepagerėja, mokykla gali kreiptis į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių dėl koordinuotai teikiamos pagalbos šeimai skyrimo.

Komentarai

  • MARTINS LUTHOR
    prieš 3 minučių
    MR MORRIS GRAY IS THE ONLY REAL AND TRUSTED RECOVERY EXPERT

    I have a strong interest in this subject due to my prior experiences, which have increased my understanding of it. Had I had this information earlier, I would not have fallen victim to scams to the extent that I did, In my quest to earn enough money to retire early, I lost a lot of money to several investing platforms. I was clueless about how to restart after losing everything. Fortunately, I was directed to Morris Gray A Legitimate DIGITAL ASSETS RECOVERY AGENT by a friend. I was able to contact Him on: MORRIS GRAY 380 @ GMAIL COM, and they helped me recover my lost 13.6 BTC and introduced me to reliable investment platforms that are currently helping me realize my ambition of retiring early. Given how crucial this is, I hope it will assist someone who is in need of such services, you can reach out to him on, Whats App: + 1 607 698 0239 & Email: @ MorrisGray380 @ Gmail, Com…..

Parašykite komentarą