Lazdijų rajono mokyklose duris atvers modernizuoti užsienio kalbų ir robotikos kabinetai

Visai neseniai Veisiejų Sigito Gedos ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijose buvo atidarytos modernizuotos, naujos chemijos laboratorijos, tačiau tai ne vieninteliai pokyčiai. Šiose mokykloje bei Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ bus vykdomas ir projektas „Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“. Lazdijų rajono savivaldybės tarybai pritarus, projektas bus finansuojamas iš Europos sąjungos ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Minėtojo projekto pareiškėjas – Lazdijų rajono Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, tačiau projektas vykdomas kartu su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų darželiu-mokykla „Vyturėlis” bei partneriais iš Baltarusijos: Gardino vidurine mokykla Nr. 7, Gardino gimnazija Nr. 5 ir Gardino rajono Ozerų vidurine mokykla.

Planuojama, kad sėkmingai įgyvendinus projektą bus suremontuoti mokyklų kalbų kabinetai, įsigyti baldai kalbų laboratorijoms ir robotikos kabinetams, įsigyta robotikos ir kalbų laboratorijų įranga. Atnaujinti mokyklos kabinetai leis ugdyti mokinių technologinius bei kalbinius gebėjimus, kurie itin svarbūs asmens gebėjimų ugdymui ir konkurencingumui šiame technologijų amžiuje. Be to, įrengus tinkamą infrastruktūrą numatoma organizuoti ir bendrus partnerių renginius, konkursus, robotikos turnyrus, siekiant pasidalinti gerąja patirtimi ir įtraukti projekto partnerių dalyvius į bendras socialines, kūrybines veiklas. Klasių remonto darbai, baldų ir specialios įrangos įsigijimas numatomas ir projekto partnerių mokyklose Gardine.

Europos sąjungos finansuojama maksimali projekto vertė trims Lazdijų rajono savivaldybės ir trims Gardino mokykloms yra 579 758, 13 Eur. Numatoma, kad prie šio projekto prisidės ir apie 29311 Eur. lėšas skirs Lazdijų rajono savivaldybė. Projektas vykdomas iš 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą