STEM Alytaus Jotvingių gimnazijoje: „STEM School Label“

2019 m. pavasarį Alytaus Jotvingių gimnazija priėmė Ugdymo plėtotės centro ir „European Schoolnet" (Brussels) kvietimą teikti projekto „STEM ženklo mokykla" („STEM School Label") paraišką ir pelnyti STEM mokyklos ženklą.

Gimnazija kartu su 15 kitų Lietuvos ugdymo įstaigų buvo atrinkta dalyvauti kitame projekto etape ir gavo galimybę išbandyti STEM mokyklos ženklo platformą. Jos pagrindas – galimybė tarptautiniu lygiu dalintis STEM patirtimi, rezultatais, metodine medžiaga bei priemonėmis, komunikuoti bei bendradarbiauti su užsienio kolegomis. 2019 m. kovą Lietuvos mokyklos drauge su Portugalijos, Prancūzijos, Graikijos, Turkijos ir Serbijos mokyklomis registravosi „STEM mokyklos ženklo" platformoje ir balandžio–birželio mėn. išbandė STEAM veiklos įsivertinimo priemonę. Gimnazijoje suburta STEM mokytojų komanda (matematikos mokytoja ekspertė Lina Račkienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė Janina Kuchalskienė, informacinių technologijų mokytojas metodininkas Rolandas Bartkus, biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė, fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė, biologijos mokytoja metodininkė Lina Rutkauskaitė, technologijų mokytojas ekspertas Artūras Puidokas, kuruojami direktoriaus pavaduotojų ugdymui Renatos Romanovienės ir Olivijos Brindzienės) daug dirbo, siekdama platformos išbandymo tikslo – išanalizuoti naudotojams teikiamas STEM veiklos gaires bei teikti pasiūlymus jai tobulinti. Naudodami šią priemonę galėjome ir ateityje galėsime įsivertinti savo mokyklos STEM lygį (pradedančioji, vidutinė ar pažengusi) pagal 21 kriterijų. Dalyvavimas šiame projekte gimnazijai leidžia identifikuoti ir tobulinti savo STEM veiklą, keistis STEAM strategijos kūrimo ir įgyvendinimo patirtimi ir idėjomis su kitomis Europos mokyklomis.

Po antrojo paraiškų vertinimo etapo Alytaus Jotvingių gimnazijai suteiktas „STEM School Label Competetnt" ženklas ir ji tapo projekto „STEM School Label" Lietuvoje mokykla-ambasadore, kuruosiančia kitas šalies mokyklas, siekiančias STEM mokyklos ženklo. 300 mokyklų iš 15 pasaulio šalių po įsivertinimo peržiūros buvo suteiktas „STEM School Label" ženklas, 20 mokyklų iš jų tapo mokyklomis-ambasadorėmis.

Rugsėjo 20–22 d. mes, gimnazijos atstovės, pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Renata Romanovienė ir biologijos mokytoja metodinkė Lina Rutkauskaitė, lankėmės „33rd Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab" renginyje „European Schoolnet" (EUN) būstinėje Briuselyje, jį organizavo projektus „Scientix" ir „STEM School Label" koordinuojanti komanda.

Dviejų dienų renginys buvo itin dinamiškas: dalyvauta 9 grupinėse diskusijose ir praktiniuose užsiėmimuose, kur buvo dalijamasi patirtimi, diegiant STEM mokyklos esminius elementus organizacijoje, aptarti iššūkiai, su kuriais mokyklos susiduria, siekdamos atitinkamų kokybės kriterijų, analizuota sėkmės istorijos ir ieškota būdų, kaip tobulinti mokyklos veiklą. Renginio formatas leido ne tik pristatyti konkrečius atvejus iš savo mokyklos veiklos, bet ir geriau pažinti kitų šalių švietimo sistemų ypatumus, STEM veiklos organizvimo būdus nacionaliniu ir mokyklos lygmenimis. Turėjome puikią galimybę pasitikrinti ir turimas nuostatas STEM ugdymo diegimo ir strateginio veiklos planavimo mokykloje klausimais. Renginio organizatoriai ne tik puikiai moderavo ir koordinavo formalius užsiėmimus (jų laiko vadybos gebėjimai yra tikrai fantastiški), bet ir sudarė puikias galimybes dalyviams bendrauti neformaliai, galų gale susipažinti su Briuseliu. Nepriklausomai nuo to, kad renginio dalyviai atstovavo skirtingoms šalims, skirtingoms švietimo sistemoms su labai įvairiomis finansinėmis galimybėmis, pasižymėjo gan skirtingomis nuostatomis mokyklos lyderystės ar ugdymo proceso organizavimo klausimais, buvo jaučiama ta visų bendrystė siekiant tų pačių tikslų, kalbant tais pačiais žodžiais ir einant tuo pačiu keliu.

„STEM School Label" ženklas – įrodymas, kad Alytaus Jotvingių gimnazija žengia koja kojon su pasaulinėmis ugdymo tendencijomis ir geba mūsų mokinimas suteikti kompetenciją, padėsiančią jiems kuo geriau prisitaikyti ateities pasaulyje.

Lina Rutkauskaitė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą