Nuotraukos autorius: unsplash

Ši savaitė paskutinė, kai galima deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus

Šiais metais pagrindinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimo etapas baigėsi birželio 14 d. Pavėluotai paraiškos priimamos iki šios savaitės penktadienio, liepos 8 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 procentu.

Pateikus paraišką nuo birželio 15 d. iki liepos 8 d., už kiekvieną pavėluotą dieną išmokų suma mažinama 1 procentu. Prašymai keisti paraiškos duomenis yra laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už visą lauką (jei yra įbraižomas naujas laukas) arba didinamą lauką (jei yra didinamas jau įbraižytas laukas) mažinamos 1 proc. Tačiau išmokos nėra mažinamos, jei keičiamas deklaruojamos žemės ūkio naudmenos ar kito ploto pasėlio kodas, o toks keitimas nedaro įtakos žalinimo reikalavimų įgyvendinimui. Taip pat, jei taisoma įbraižytų laukų konfigūracija ir toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų keitimo.

Po liepos 8 d. paraiškos nebus priimamos, išskyrus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Iki paramos gavimo datos pareiškėjas dar gali atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie Nacionalinės mokėjimo agentūros planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu informavimo būdu (raštu, paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu) arba nuo informacijos apie aptiktas klaidas atsiradimo informaciniame portale dienos.

Primintina, kad nuo paraiškos pateikimo dienos iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai galima padaryti ir prisijungus prie NMA informacinio portalo.

Naudinga informacija

Informacija teikiantiems paraiškas

NMA informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą