Lazdijų merui padėkota už paramą bažnyčios stogo remontui

Praėjusį sekmadienį Kryžių šventovėje vyko Sekminių atlaidai. Šia proga šventovėje mišias aukojo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila.  Iškilmėse Metelių parapijos klebonas kan. Vytautas Prajara  įteikė padėką Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui už paramą restauruojant  Metelių bažnyčios stogą. Klebonas kan.  V. Prajara  bei Metelių parapijos žmones dėkojo rajono vadovui už nuoširdų bendradarbiavimą ir paramą tvarkant bažnyčią. 

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis teigė, kad prie  sėkmingų darbų prisideda ir gausus būrys žmonių, o  nuoširdus bendradarbiavimas  ir noras kurti bei  dirbti savo kraštui yra gerų ir prasmingų darbų rezultatas.  

Saulėtą sekmadienį Kryžių šventovėje vyko ne tik Sekminių atlaidai bet ir Metelių, Šventežerio bei Liškiavos jaunimui suteiktas sutvirtinimo sakramentas. Iškilmingą nuotaiką palaikė Krosnos parapijos choras (vad. A. Kričena). Kan. V. Prajara nuoširdžiai dėkojo Seirijų seniūnei Česlovai Šmulkštienei, Šventežerio seniūnei Aldonai Burbienei, Barčių kaimo seniūnaitei Redai Kašalynienei, Parėčėnų kaimo bendruomenei, Janėnų kaimo ūkininkui Juozui Dainauskui už pagalbą ruošiantis atlaidams.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą